Chuyện buồn khó tin: Khóc ròng vì cá tra giống không có kỳ, ngạnh

Chuyện buồn khó tin: Khóc ròng vì cá tra giống không có kỳ, ngạnh

Vĩnh Long: Một người dân đào được củ khoai lang 'khủng' nặng gần 9kg

Vĩnh Long: Một người dân đào được củ khoai lang 'khủng' nặng gần 9kg

Nông dân ở Vĩnh Long đào củ khoai lang nặng 8,5kg

Nông dân ở Vĩnh Long đào củ khoai lang nặng 8,5kg

Nô nức kéo nhau xem củ khoai lang 'khủng' nặng gần 9kg ở Vĩnh Long

Nô nức kéo nhau xem củ khoai lang 'khủng' nặng gần 9kg ở Vĩnh Long

'Hốt hoảng' khi đào được củ khoai lang 'khủng' nặng 8,5 kg

'Hốt hoảng' khi đào được củ khoai lang 'khủng' nặng 8,5 kg

Một nông dân bất ngờ đào được củ khoai lang nặng 8,5 kg

Một nông dân bất ngờ đào được củ khoai lang nặng 8,5 kg

Vĩnh Long: Đổ xô đến xem củ khoai lang 'khủng' gần 9kg

Vĩnh Long: Đổ xô đến xem củ khoai lang 'khủng' gần 9kg

Thích thú với củ khoai lang 'khủng' ở Vĩnh Long

Thích thú với củ khoai lang 'khủng' ở Vĩnh Long

Nông dân phát hiện củ khoai lang 'khủng' nặng gần 9kg

Nông dân phát hiện củ khoai lang 'khủng' nặng gần 9kg

Vĩnh Long: Củ khoai lang 'khủng', nặng gần 9kg

Vĩnh Long: Củ khoai lang 'khủng', nặng gần 9kg