Ông lão với mong muốn cháy bỏng khôi phục nghề đúc đồng Ngũ Xã

Ông lão với mong muốn cháy bỏng khôi phục nghề đúc đồng Ngũ Xã

Làng nghề đúc đồng Ngũ Xã ngày nay

Làng nghề đúc đồng Ngũ Xã ngày nay

Đi ăn đêm bị anh em 'cọc chèo' đâm mất mạng

Đi ăn đêm bị anh em 'cọc chèo' đâm mất mạng

Nghề đúc đồng Ngũ Xã ngày nay

Nghề đúc đồng Ngũ Xã ngày nay

Làng đúc đồng Ngũ Xã: Lấy ngắn nuôi dài, gian nan khôi phục làng nghề

Làng đúc đồng Ngũ Xã: Lấy ngắn nuôi dài, gian nan khôi phục làng nghề

Về làng nghề đúc đồng gia truyền gần 500 năm tuổi ở Hà Nội

Về làng nghề đúc đồng gia truyền gần 500 năm tuổi ở Hà Nội

Về làng nghề đúc đồng gia truyền gần 500 năm tuổi ở Hà Nội

Về làng nghề đúc đồng gia truyền gần 500 năm tuổi ở Hà Nội

Đồ đồng Ngũ Xã chưa bị quên lãng

Đồ đồng Ngũ Xã chưa bị quên lãng

Ngôi chùa không sư và khởi nguồn lời Bác dạy Công an nhân dân

Ngôi chùa không sư và khởi nguồn lời Bác dạy Công an nhân dân