Tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo phường Mỹ Phước

Tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo phường Mỹ Phước

Sáng 11-7, UBND phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, An Giang) tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo...