Cần Thơ có hai tân Giám đốc sở

Cần Thơ có hai tân Giám đốc sở

Ông Nguyễn Văn Sử được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Thanh Tâm...
Cần Thơ bổ nhiệm hai giám đốc Sở, giao quyền Chủ tịch quận Cái Răng

Cần Thơ bổ nhiệm hai giám đốc Sở, giao quyền Chủ tịch quận Cái Răng

TP Cần Thơ: Hai sở có giám đốc mới

TP Cần Thơ: Hai sở có giám đốc mới

Giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần bảo vệ thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra

Phát huy vai trò của Mặt trận trong các phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò của Mặt trận trong các phong trào thi đua yêu nước

Cần Thơ: Đồng bào Công giáo đóng góp trên 19 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội

Nhân sự, lãnh đạo mới Cần Thơ, Bình Định, Tiền Giang, Khánh Hòa

Nhân sự, lãnh đạo mới Cần Thơ, Bình Định, Tiền Giang, Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch 9 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch 9 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Phê duyệt kết quả bầu 3 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Phê duyệt kết quả bầu 3 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ

Đổi mới quy trình biên soạn GRDP

Đổi mới quy trình biên soạn GRDP

Cần Thơ bầu bổ sung 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bầu bổ sung 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bổ nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bổ nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch UBND

Thành phố Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch UBND

Cần Thơ bầu 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bầu 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch UBND TP

Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch UBND TP

Cần Thơ: Bầu bổ sung 4 Phó Chủ tịch HĐND và UBND

Cần Thơ: Bầu bổ sung 4 Phó Chủ tịch HĐND và UBND

Phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Cần Thơ bầu Phó Chủ tịch HĐND và ba Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bầu Phó Chủ tịch HĐND và ba Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố

UBND TP Cần Thơ có 3 tân phó chủ tịch

UBND TP Cần Thơ có 3 tân phó chủ tịch

UBND Thành phố Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch

UBND Thành phố Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch

Cần Thơ: Bầu cùng lúc 3 Phó Chủ tịch UBND TP

Cần Thơ: Bầu cùng lúc 3 Phó Chủ tịch UBND TP

Cần Thơ có thêm 3 phó chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ có thêm 3 phó chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch UBND và 1 Phó Chủ tịch HĐND

Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch UBND và 1 Phó Chủ tịch HĐND

Cần Thơ bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ: Cần hơn 56.000 tỉ đầu tư công cho 5 năm tới

Cần Thơ: Cần hơn 56.000 tỉ đầu tư công cho 5 năm tới

Đảm bảo chất lượng quy hoạch, kiến tạo động lực phát triển

Đảm bảo chất lượng quy hoạch, kiến tạo động lực phát triển

Kinh tế thành phố phục hồi và duy trì tăng trưởng

Kinh tế thành phố phục hồi và duy trì tăng trưởng

Sóc Trăng: Mặt trận thăm hỗ trợ các nhân sĩ, trí thức, khó khăn

Nỗ lực vượt khó, thúc đẩy phát triển

Nỗ lực vượt khó, thúc đẩy phát triển

Cần Thơ: 1.106 doanh nghiệp thành lập mới

Cần Thơ: 1.106 doanh nghiệp thành lập mới

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm

Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Xây dựng Cần Thơ mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL

Xây dựng Cần Thơ mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL

Đồng lòng thực hiện 'nhiệm vụ kép'

Đồng lòng thực hiện 'nhiệm vụ kép'