Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu với độc giả thêm nhiều sách, tài liệu chuyên đề giá trị

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu với độc giả thêm nhiều sách, tài liệu chuyên đề giá trị

Công bố thêm nhiều sách giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Công bố thêm nhiều sách giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Sách mới của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Sách mới của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Nghệ An tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế

Nghệ An tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế

Bệnh thành tích có biến nhà trường thành 'trường đua'?

Bệnh thành tích có biến nhà trường thành 'trường đua'?

Giáo viên thời hiện đại: Không dễ để yêu nghề!

Giáo viên thời hiện đại: Không dễ để yêu nghề!

Chưa bao giờ áp lực với giáo viên lớn như hiện nay

Chưa bao giờ áp lực với giáo viên lớn như hiện nay

Bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức chủ nhiệm khoa Luật

Bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức chủ nhiệm khoa Luật

Đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng: Người dân cũng học

Đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng: Người dân cũng học

Đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng xôn xao dư luận: Chủ nhiệm khoa Luật lên tiếng

Đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng xôn xao dư luận: Chủ nhiệm khoa Luật lên tiếng

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Giảng viên bị tố 'gạ tình, quấy rối' nữ sinh

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Giảng viên bị tố 'gạ tình, quấy rối' nữ sinh

Đào tạo một thạc sĩ phòng chống tham nhũng chỉ hết hơn 20 triệu đồng

Đào tạo một thạc sĩ phòng chống tham nhũng chỉ hết hơn 20 triệu đồng

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đào tạo Thạc sĩ Luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đào tạo Thạc sĩ Luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng

Bảo vệ và gia tăng các quyền con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt trên Internet

Bảo vệ và gia tăng các quyền con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt trên Internet

Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội: Hướng tới đào tạo nguồn nhân lực ngành luật chất lượng cao

Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội: Hướng tới đào tạo nguồn nhân lực ngành luật chất lượng cao

'Sinh viên ra trường kỹ năng tối thiểu không có nhưng hay đòi hỏi này nọ'

'Sinh viên ra trường kỹ năng tối thiểu không có nhưng hay đòi hỏi này nọ'