Đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng: Người dân cũng học

Đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng: Người dân cũng học

Đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng xôn xao dư luận: Chủ nhiệm khoa Luật lên tiếng

Đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng xôn xao dư luận: Chủ nhiệm khoa Luật lên tiếng

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Giảng viên bị tố 'gạ tình, quấy rối' nữ sinh

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Giảng viên bị tố 'gạ tình, quấy rối' nữ sinh

Đào tạo một thạc sĩ phòng chống tham nhũng chỉ hết hơn 20 triệu đồng

Đào tạo một thạc sĩ phòng chống tham nhũng chỉ hết hơn 20 triệu đồng

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đào tạo Thạc sĩ Luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đào tạo Thạc sĩ Luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng

Bảo vệ và gia tăng các quyền con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt trên Internet

Bảo vệ và gia tăng các quyền con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt trên Internet

Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội: Hướng tới đào tạo nguồn nhân lực ngành luật chất lượng cao

Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội: Hướng tới đào tạo nguồn nhân lực ngành luật chất lượng cao