Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị vừa được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà làm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà làm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Võ Văn Hưng được phê chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Chiều 16/6, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Văn Hưng.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà làm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hưng.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà làm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng (Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Sau hơn 3 tháng chưa có Chủ tịch UBND tỉnh, sáng 9/6, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Giám đốc Sở GTVT được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tại Kỳ họp thứ 15 (khóa VII) của HĐND tỉnh Quảng Trị, ông Lê Đức Tiến - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Hôm nay, Quảng Trị bầu Chủ tịch tỉnh sau 4 tháng khuyết lãnh đạo

Hôm nay, HĐND tỉnh Quảng Trị tiến hành bầu Chủ tịch và bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quảng Trị: Khuyết chủ tịch, chưa thể bầu phó chủ tịch

Bộ Nội vụ vừa có văn bản lần 2 gửi UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị tỉnh này kiện toàn chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và Phó Chủ tịch Nguyễn Quân Chính.

Nỗ lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tỉnh Quảng Trị đã vận dụng linh hoạt và hiệu quả quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT); luôn đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện thành công các dự án, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị.

Khởi công kho cảng xăng dầu Việt - Lào

Kho cảng xăng dầu Việt Lào tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có thể phục vụ tàu trọng tải đến 40.000 tấn.

Khởi công xây dựng Kho cảng xăng dầu Việt Lào

Sáng nay 28.2.2020, tại xã Triệu An (huyện Triệu Phong) Công ty Cổ phần Đầu tư xăng dầu Việt Lào phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng Kho cảng xăng dầu Việt Lào. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh;đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã đến dự.

Khởi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

Hôm nay 27.2.2020, tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã đến dự.

Quảng Trị: Chính thức khởi công cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy tại huyện Hải Lăng.

Khởi công Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, đáp ứng trọng tải 100.000 tấn

Sáng 27/2, tại xã Hải An, huyện Hải Lăng thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Cần có giải pháp chủ động, phối hợp kiểm soát được nguồn cấp nước, khắc phục vấn đề thiếu nguồn nước

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Nguyễn Quân Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh chiều nay 24.2.2020.

Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn ách tắc vì rừng đặc dụng chắn ngang

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) -La Sơn (Thừa Thiên - Huế) đang bị ách tắc vì rừng đặc dụng chắn ngang ngay đầu tuyến.