Đại úy CSGT chia sẻ phút cởi áo cầm máu cứu người bị nạn

Đại úy CSGT chia sẻ phút cởi áo cầm máu cứu người bị nạn

CSGT cởi áo cầm máu cho người bị nạn: Việc bình thường, sao lại tung hô quá mức như anh hùng vậy?

CSGT cởi áo cầm máu cho người bị nạn: Việc bình thường, sao lại tung hô quá mức như anh hùng vậy?

CSGT cởi áo cầm máu cho người vỡ đầu vì tai nạn nhận 'quà' đặc biệt

CSGT cởi áo cầm máu cho người vỡ đầu vì tai nạn nhận 'quà' đặc biệt

Thanh Hóa: Trao bằng khen cho đại úy CSGT cởi áo cầm máu cứu người

Thanh Hóa: Trao bằng khen cho đại úy CSGT cởi áo cầm máu cứu người

Thanh Hóa: Khen thưởng đại úy công an cởi áo cứu người gặp tai nạn giao thông

Thanh Hóa: Khen thưởng đại úy công an cởi áo cứu người gặp tai nạn giao thông

Khen thưởng Đại úy CSGT cứu người gặp nạn

Khen thưởng Đại úy CSGT cứu người gặp nạn

Tôn vinh hành động cứu người bị tai nạn

Tôn vinh hành động cứu người bị tai nạn

Thanh Hóa: Khen thưởng Đại úy cởi áo cầm máu cho người bị nạn

Thanh Hóa: Khen thưởng Đại úy cởi áo cầm máu cho người bị nạn

Tặng bằng khen cho đại úy công an Thanh Hóa cứu người

Tặng bằng khen cho đại úy công an Thanh Hóa cứu người

Đại úy CSGT Thanh Hóa được khen thưởng vì hành động đẹp cứu người bị nạn

Đại úy CSGT Thanh Hóa được khen thưởng vì hành động đẹp cứu người bị nạn

Biểu dương đại úy cảnh sát cứu người bị tai nạn giao thông

Biểu dương đại úy cảnh sát cứu người bị tai nạn giao thông

Khen thưởng CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

Khen thưởng CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

Tặng giấy khen cho Đại úy CSGT cởi áo cầm máu cứu người gặp nạn

Tặng giấy khen cho Đại úy CSGT cởi áo cầm máu cứu người gặp nạn

'Không nghĩ gì khác ngoài sự an toàn của người dân'

'Không nghĩ gì khác ngoài sự an toàn của người dân'