'Bút phê' hơn 200 hồ sơ đất sai, cựu trưởng phòng bị cấm rời nơi cư trú

'Bút phê' hơn 200 hồ sơ đất sai, cựu trưởng phòng bị cấm rời nơi cư trú

Khởi tố nguyên Trưởng phòng TN-MT thị xã Sông Cầu

Khởi tố nguyên Trưởng phòng TN-MT thị xã Sông Cầu

Phú Yên: Khởi tố nguyên trưởng và chuyên viên Phòng tài nguyên và môi trường

Phú Yên: Khởi tố nguyên trưởng và chuyên viên Phòng tài nguyên và môi trường

Nguyên trưởng phòng TN&MT thị xã ký hơn 200 hồ sơ đất trái quy định

Nguyên trưởng phòng TN&MT thị xã ký hơn 200 hồ sơ đất trái quy định

Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sông Cầu (Phú Yên)

Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sông Cầu (Phú Yên)

Khởi tố nguyên trưởng phòng TN&MT thị xã ký hơn hơn 200 hồ sơ đất đai trái qui định

Khởi tố nguyên trưởng phòng TN&MT thị xã ký hơn hơn 200 hồ sơ đất đai trái qui định

Khởi tố một cựu trưởng phòng TN&MT ký 'lụi' hồ sơ

Phú Yên: Khởi tố 2 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường liên quan đất đai

Phát hiện 50 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke