Quanh dư luận xây đền thờ Nguyễn Trãi: Không xây mới, chỉ mở rộng

Quanh dư luận xây đền thờ Nguyễn Trãi: Không xây mới, chỉ mở rộng

Quanh dư luận xây đền thờ Nguyễn Trãi: Không xây mới, chỉ mở rộng

Quanh dư luận xây đền thờ Nguyễn Trãi: Không xây mới, chỉ mở rộng

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong bảo tồn di sản

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong bảo tồn di sản

Bảo tồn văn hóa: Phép vua thua…lệ cùn

Bảo tồn văn hóa: Phép vua thua…lệ cùn

Vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi: Tư duy ngược trong bảo tồn, xã hội hóa

Vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi: Tư duy ngược trong bảo tồn, xã hội hóa

Tu bổ 'bức tử' đình làng cổ 300 tuổi

Tu bổ 'bức tử' đình làng cổ 300 tuổi

Ứng Hòa (Hà Nội): Dỡ đình cổ 300 tuổi, xây đình bê tông mới tinh

Ứng Hòa (Hà Nội): Dỡ đình cổ 300 tuổi, xây đình bê tông mới tinh

Tu bổ di tích xuống cấp: Bất lực vì thiếu kinh phí

Tu bổ di tích xuống cấp: Bất lực vì thiếu kinh phí

Ngổn ngang khó khăn trong tu bổ di tích

Ngổn ngang khó khăn trong tu bổ di tích