Kiểm điểm Bí thư Huyện ủy bổ nhiệm 36 người họ hàng làm 'quan'

Kiểm điểm Bí thư Huyện ủy bổ nhiệm 36 người họ hàng làm 'quan'

Cả họ Bí thư huyện làm quan: Nhiều trường hợp bổ nhiệm trái quy định

Cả họ Bí thư huyện làm quan: Nhiều trường hợp bổ nhiệm trái quy định

Phá rừng phòng hộ Quảng Bình: Nguyên đội trưởng kiểm lâm bị kỷ luật

Phá rừng phòng hộ Quảng Bình: Nguyên đội trưởng kiểm lâm bị kỷ luật

Bị kỷ luật, đội trưởng kiểm lâm vẫn được điều về làm hạt trưởng

Bị kỷ luật, đội trưởng kiểm lâm vẫn được điều về làm hạt trưởng

Sẽ mất những thứ quan trọng hơn bản đồ Thủ Thiêm, nếu...

Sẽ mất những thứ quan trọng hơn bản đồ Thủ Thiêm, nếu...

Để vợ, con thăng tiến 'bất thường', Phó Bí thư Thành ủy bị điều chuyển công tác

Để vợ, con thăng tiến 'bất thường', Phó Bí thư Thành ủy bị điều chuyển công tác

Con trai Phó Bí thư Thành ủy thăng tiến thần tốc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu kiểm tra, báo cáo

Con trai Phó Bí thư Thành ủy thăng tiến thần tốc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu kiểm tra, báo cáo

Vụ bổ nhiệm 'thần tốc' ở Quảng Bình: Bí thư tỉnh yêu cầu báo cáo

Vụ bổ nhiệm 'thần tốc' ở Quảng Bình: Bí thư tỉnh yêu cầu báo cáo

Bí thư Quảng Bình yêu cầu báo cáo về bổ nhiệm 'thần tốc' con lãnh đạo

Bí thư Quảng Bình yêu cầu báo cáo về bổ nhiệm 'thần tốc' con lãnh đạo

Bí thư Quảng Bình yêu cầu báo cáo vụ bổ nhiệm 'thần tốc' con lãnh đạo

Bí thư Quảng Bình yêu cầu báo cáo vụ bổ nhiệm 'thần tốc' con lãnh đạo