Ngăn chặn tình trạng trèo tường ở chùa Hương

Ngăn chặn tình trạng trèo tường ở chùa Hương

Xử lý 20 trường hợp 'cò mồi', chèo kéo du khách ở chùa Hương

Xử lý 20 trường hợp 'cò mồi', chèo kéo du khách ở chùa Hương

Khai hội chùa Hương

Khai hội chùa Hương

'Biển người' trẩy hội đầu xuân

'Biển người' trẩy hội đầu xuân

Chùa Hương quá tải nhưng không mất trật tự, phản cảm ngày khai hội

Chùa Hương quá tải nhưng không mất trật tự, phản cảm ngày khai hội

Hàng ngàn người chen chân trong lễ khai hội chùa Hương

Hàng ngàn người chen chân trong lễ khai hội chùa Hương

Biển người trẩy hội đầu Xuân

Biển người trẩy hội đầu Xuân

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội

Lễ hội chùa Hương kẹt cứng ngày đầu khai hội

Chùa Hương sẵn sàng cho ngày khai hội

Chùa Hương sẵn sàng cho ngày khai hội

Hàng vạn du khách nô nức chảy hội Chùa Hương trước ngày khai hội

Hàng vạn du khách nô nức chảy hội Chùa Hương trước ngày khai hội

Lễ hội Chùa Hương sẵn sàng trước giờ khai hội

Lễ hội Chùa Hương sẵn sàng trước giờ khai hội

Chưa khai hội du khách đã nườm nượp kéo về chùa Hương

Chưa khai hội du khách đã nườm nượp kéo về chùa Hương

Khách về chùa Hương tăng cao, rác bủa vây khắp lối

Khách về chùa Hương tăng cao, rác bủa vây khắp lối