Xây dựng đất nước hùng cường gắn với xây dựng nền tư pháp văn minh, hiện đại

Xây dựng đất nước hùng cường gắn với xây dựng nền tư pháp văn minh, hiện đại

Tòa án giúp dân chính là mang lại công bằng cho người dân. Do đó, các phán quyết của Tòa án không chỉ căn...
Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang: Xây dựng nền tư pháp vì Nhân dân phục vụ

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang: Xây dựng nền tư pháp vì Nhân dân phục vụ

Tòa án mang lại công bằng cho dân chính là giúp dân

Tòa án mang lại công bằng cho dân chính là giúp dân

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền

Tham luận của đại diện Tòa án Nhân dân Tối cao

Tham luận của đại diện Tòa án Nhân dân Tối cao

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng hoạt động cải cách tư pháp

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng hoạt động cải cách tư pháp

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp

Hiệu quả từ công tác cải cách tư pháp

Hiệu quả từ công tác cải cách tư pháp

Đẩy mạnh cải cách tư pháp

Đẩy mạnh cải cách tư pháp

Luật sư Trần Công Ly Tao: Ngành Tư pháp nước ta đã có những bước tiến đáng kể

Luật sư Trần Công Ly Tao: Ngành Tư pháp nước ta đã có những bước tiến đáng kể

Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp

Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên thứ 10

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên thứ 10

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên thứ 10

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên thứ 10

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì họp BCĐ cải cách tư pháp Trung ương

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì họp BCĐ cải cách tư pháp Trung ương

Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Lặc: Đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra xét xử các vụ án hình sự

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Lặc: Đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra xét xử các vụ án hình sự

Sở Tư pháp TP.HCM luôn phản ứng nhạy bén vì sự phát triển

Sở Tư pháp TP.HCM luôn phản ứng nhạy bén vì sự phát triển

TAND hai cấp tỉnh Trà Vinh: Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định

TAND hai cấp tỉnh Trà Vinh: Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định

Bài 27. Nhiều chuyển biến trong công tác kiểm sát xét xử hình sự, kiểm sát giam, giữ và cải tạo

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Sầm Sơn nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Sầm Sơn nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị triển khai công tác ngành Tòa án năm 2020

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị triển khai công tác ngành Tòa án năm 2020

VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Lấy ý kiến về Đề án tổng kết Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Lấy ý kiến về Đề án tổng kết Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Đại học Luật Hà Nội vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất!

Đại học Luật Hà Nội vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất!

TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019

TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019

Cán bộ xin nghỉ việc nhiều, Thẩm phán phải kiêm cả việc của Thư ký Tòa

Cán bộ xin nghỉ việc nhiều, Thẩm phán phải kiêm cả việc của Thư ký Tòa

Đại biểu Quốc hội: 'Có đương sự đuổi đánh kiểm sát viên, thẩm phán ngay tại tòa'

Đại biểu Quốc hội: 'Có đương sự đuổi đánh kiểm sát viên, thẩm phán ngay tại tòa'

TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019

TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019

Thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tại tòa án: Hiệu quả bước đầu

Thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tại tòa án: Hiệu quả bước đầu

Chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Quảng Ninh nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp

Giám định tư pháp án tham nhũng: Sửa luật phải gỡ được ách tắc

Giám định tư pháp án tham nhũng: Sửa luật phải gỡ được ách tắc

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Làm rõ trách nhiệm tổng thầu EPC Trung Quốc

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Làm rõ trách nhiệm tổng thầu EPC Trung Quốc

15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 và 49: Nhiều chuyển biến

15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 và 49: Nhiều chuyển biến

Bác Hồ đã từng nói: 'Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì càng tốt hơn'…

Bác Hồ đã từng nói: 'Xét xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì càng tốt hơn'…

Cần làm rõ những quy định của Hiến pháp chưa đi vào cuộc sống

Cần làm rõ những quy định của Hiến pháp chưa đi vào cuộc sống

Ông Phan Đình Trạc: Chống oan sai đi liền với chống bỏ lọt tội phạm

Ông Phan Đình Trạc: Chống oan sai đi liền với chống bỏ lọt tội phạm

Hành trình tìm công lý: Dân tin nhưng dân cũng... nản!

Hành trình tìm công lý: Dân tin nhưng dân cũng... nản!

Nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, không để xảy ra oan sai

Nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, không để xảy ra oan sai

Ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm

Ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm

Văn phòng VKSND tối cao tập trung làm tốt 2 khâu công tác đột phá

Văn phòng VKSND tối cao tập trung làm tốt 2 khâu công tác đột phá

Những giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử và hiệu quả cải cách tư pháp

Những giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử và hiệu quả cải cách tư pháp