Cải cách tổ chức bộ máy: Sắp xếp huyện, xã '3 giảm, 5 tăng'

Cải cách tổ chức bộ máy: Sắp xếp huyện, xã '3 giảm, 5 tăng'

Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố có bước đột phá quan trọng, là...
Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Đồng chí Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Hà Nội

Đồng chí Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Hà Nội

Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Hà Nội

Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Hà Nội

Kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Hà Nội

Kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Hà Nội

Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế

Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế

Đầu tư công tác y tế dự phòng để phòng chống dịch bệnh

Đầu tư công tác y tế dự phòng để phòng chống dịch bệnh

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Bình Phước: Sáng tạo và linh hoạt trong thực hiện Chỉ thị 05

Bình Phước: Sáng tạo và linh hoạt trong thực hiện Chỉ thị 05

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Khuyến nông Nghệ An: Hoa thơm trái ngọt trong gian khó

Khuyến nông Nghệ An: Hoa thơm trái ngọt trong gian khó

Sự bứt phá ngoạn mục của Thanh Hóa

Sự bứt phá ngoạn mục của Thanh Hóa

Xây dựng Công đoàn Công an nhân dân vững mạnh

Xây dựng Công đoàn Công an nhân dân vững mạnh

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hướng tới mô hình kho bạc khu vực

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hướng tới mô hình kho bạc khu vực

Kiện toàn bộ máy hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh: Cần thực hiện thí điểm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh: Cần thực hiện thí điểm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIX ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIX ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

Kết quả đạt được là nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục phát triển

Kết quả đạt được là nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục phát triển

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Ý kiến gửi tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX: Mong Miền Tây Nghệ An có nhiều bứt phá vươn lên

Ý kiến gửi tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX: Mong Miền Tây Nghệ An có nhiều bứt phá vươn lên

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Lực lượng CAND đã tinh giản hơn 30.500 biên chế trong 5 năm qua

Lực lượng CAND đã tinh giản hơn 30.500 biên chế trong 5 năm qua

Lực lượng CAND đã tinh giản hơn 30.500 biên chế trong 5 năm qua

Khẳng định bước đột phá trong công tác cán bộ

Khẳng định bước đột phá trong công tác cán bộ

Bộ Nông nghiệp phản đối Cà Mau chuyển chức năng nhiêm vụ của ngành nông nghiệp về Y tế

Bộ Nông nghiệp phản đối Cà Mau chuyển chức năng nhiêm vụ của ngành nông nghiệp về Y tế

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11

Giám sát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh

Giám sát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh

Đất quế vươn mình

Đất quế vươn mình

Trao huy hiệu Đảng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu

Trao huy hiệu Đảng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển

Giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gắn với mức giảm biên chế

Giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gắn với mức giảm biên chế

Huyện Vĩnh Cửu: Hiệu quả từ thực hiện các mô hình kiêm nhiệm

Huyện Vĩnh Cửu: Hiệu quả từ thực hiện các mô hình kiêm nhiệm

Đưa huyện Sóc Sơn thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh vào năm 2030

Đưa huyện Sóc Sơn thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh vào năm 2030

Vĩnh Phúc: Xây dựng đô thị Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, xứng tầm khu vực

Vĩnh Phúc: Xây dựng đô thị Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, xứng tầm khu vực

Năm 2022, thí điểm thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Năm 2022, thí điểm thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Xây dựng huyện Thống Nhất phát triển toàn diện

Xây dựng huyện Thống Nhất phát triển toàn diện

Vì sao hầu hết tân giám đốc công an không phải người địa phương?

Vì sao hầu hết tân giám đốc công an không phải người địa phương?

Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phương

Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phương

Hà Nội còn một tổ chức cơ sở đảng chưa tổ chức đại hội

Hà Nội còn một tổ chức cơ sở đảng chưa tổ chức đại hội

TP. Vinh khen thưởng 12 tập thể xuất sắc trong làm theo lời Bác dặn

TP. Vinh khen thưởng 12 tập thể xuất sắc trong làm theo lời Bác dặn