Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thái Bình triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Đảng

Thái Bình triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Đảng

Huyện Kỳ Anh phải kiên trì, tập trung giải quyết bằng được những tồn đọng kéo dài

Huyện Kỳ Anh phải kiên trì, tập trung giải quyết bằng được những tồn đọng kéo dài

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 về tinh gọn bộ máy ở Đồng Nai

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 về tinh gọn bộ máy ở Đồng Nai

Cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập còn nhiều ràng buộc

Cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập còn nhiều ràng buộc

Thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ ở bệnh viện công

Thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ ở bệnh viện công

Đã sắp xếp, giảm bớt được 211 Chi cục Thuế trên cả nước

Đã sắp xếp, giảm bớt được 211 Chi cục Thuế trên cả nước

Thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh/thành phố

Thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh/thành phố

Ngành thuế triển khai sắp xếp, sáp nhập giảm bớt 211 Chi cục

Ngành thuế triển khai sắp xếp, sáp nhập giảm bớt 211 Chi cục

Ngành Thuế triển khai Quyết định về hợp nhất chi cục thuế khu vực

Ngành Thuế triển khai Quyết định về hợp nhất chi cục thuế khu vực

Đã cắt giảm 211 Chi cục thuế trên cả nước

Đã cắt giảm 211 Chi cục thuế trên cả nước

Quận 11 thực hiện tốt 'phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Quận 11 thực hiện tốt 'phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Sở Giao thông Vận tải - Tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội

Sở Giao thông Vận tải - Tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội

Phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, XDLL trong CAND

Phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, XDLL trong CAND

Những chuyển biến trong sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở huyện Như Xuân

Những chuyển biến trong sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở huyện Như Xuân

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

Vận dụng 'trường hợp đặc biệt' đưa huyện Sa Pa lên thị xã

Vận dụng 'trường hợp đặc biệt' đưa huyện Sa Pa lên thị xã

Cục Thuế Hải Dương: Chi cục thuế khu vực thực hiện thu ngân sách hiệu quả

Cục Thuế Hải Dương: Chi cục thuế khu vực thực hiện thu ngân sách hiệu quả

Bảo đảm quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, đem lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước

Bảo đảm quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, đem lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Quảng Ngãi tính sáp nhập 2 huyện, 8 xã

Quảng Ngãi tính sáp nhập 2 huyện, 8 xã

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Nghệ An về tinh giản biên chế

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Nghệ An về tinh giản biên chế

'Soi' dự án nhà máy gần 2.000 tỷ 'èo uột' của VEAM

'Soi' dự án nhà máy gần 2.000 tỷ 'èo uột' của VEAM

Huyện Triệu Sơn sắp xếp tinh gọn bộ máy

Huyện Triệu Sơn sắp xếp tinh gọn bộ máy

Hà Tĩnh sẽ sáp nhập 13 chi cục thuế cấp huyện thành 7 chi cục thuế khu vực

Hà Tĩnh sẽ sáp nhập 13 chi cục thuế cấp huyện thành 7 chi cục thuế khu vực

Tổng Bí thư,Chủ tịch nước: Đảng viên ít mà tốt còn hơn đông không mạnh

Tổng Bí thư,Chủ tịch nước: Đảng viên ít mà tốt còn hơn đông không mạnh