Kinh tế chống chịu dẻo dai từ đại dịch Covid-19

Kinh tế chống chịu dẻo dai từ đại dịch Covid-19

Nền kinh tế Việt Nam đã chống chịu dẻo dai trong đại dịch nhờ sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp...
Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa XII): Quyết định một số nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa XII): Quyết định một số nội dung quan trọng

ĐBQH BÙI THỊ QUỲNH THƠ: CẦN PHẢI CÓ KẾ HOẠCH, QUY HOẠCH, CƠ CẤU LẠI NGÀNH, LĨNH VỰC, VÙNG KINH TẾ

ĐBQH BÙI THỊ QUỲNH THƠ: CẦN PHẢI CÓ KẾ HOẠCH, QUY HOẠCH, CƠ CẤU LẠI NGÀNH, LĨNH VỰC, VÙNG KINH TẾ

Cần quan tâm quy hoạch nguồn nhân lực trong cơ cấu lại vùng kinh tế

Cần quan tâm quy hoạch nguồn nhân lực trong cơ cấu lại vùng kinh tế

Kỳ họp thứ 10: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kỳ họp thứ 10: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến: Nếu ứng xử thật lòng thì khó mấy chúng ta vẫn sẽ có cách giải quyết

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến: Nếu ứng xử thật lòng thì khó mấy chúng ta vẫn sẽ có cách giải quyết

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên: Nợ công đang được kiểm soát rất tốt

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên: Nợ công đang được kiểm soát rất tốt

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Tạo bước tiến thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế

Tạo bước tiến thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế

5 năm tái cơ cấu kinh tế: Dự kiến hoàn thành 15/22 chỉ tiêu

5 năm tái cơ cấu kinh tế: Dự kiến hoàn thành 15/22 chỉ tiêu

Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2021

Cần bắt tay ngay vào phát triển kinh tế sáng tạo

Cần bắt tay ngay vào phát triển kinh tế sáng tạo

Cơ cấu lại nền kinh tế được triển khai quyết liệt, mang lại kết quả thực chất

Có 15/22 mục tiêu tái cơ cấu kinh tế hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành

Có 15/22 mục tiêu tái cơ cấu kinh tế hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành

Mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2021 đòi hỏi phấn đấu rất cao

Mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2021 đòi hỏi phấn đấu rất cao

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các báo cáo kinh tế, ngân sách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các báo cáo kinh tế, ngân sách

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2

5 năm tái cơ cấu: Bội chi, nợ xấu đều 'lỡ hẹn' vì Covid-19

5 năm tái cơ cấu: Bội chi, nợ xấu đều 'lỡ hẹn' vì Covid-19

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế: Nhiều mục tiêu vượt kỳ vọng

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế: Nhiều mục tiêu vượt kỳ vọng

5 năm cơ cấu lại ngân sách nhà nước: Nhiều mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch

5 năm tái cơ cấu nền kinh tế: Nợ công giảm mạnh, nợ xấu khó 'về đích'

5 năm tái cơ cấu nền kinh tế: Nợ công giảm mạnh, nợ xấu khó 'về đích'

Quản lý rừng bền vững - Bài 1: Giao đất, giao rừng-giải pháp đảm bảo đất lâm nghiệp có chủ

Quản lý rừng bền vững - Bài 1: Giao đất, giao rừng-giải pháp đảm bảo đất lâm nghiệp có chủ

Bài 36. Ban hành những văn bản pháp lý đầu tiên về chính sách hình sự

Bài 36. Ban hành những văn bản pháp lý đầu tiên về chính sách hình sự

Ngân hàng Agribank muốn tham gia thu phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng

Ngân hàng Agribank muốn tham gia thu phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng

Công tác dân tộc năm 2019: 10 kết quả nổi bật, ấn tượng

Công tác dân tộc năm 2019: 10 kết quả nổi bật, ấn tượng

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

TP. Hà Tĩnh dự kiến thu trên 15 tỷ đồng từ giá dịch vụ vệ sinh môi trường

TP. Hà Tĩnh dự kiến thu trên 15 tỷ đồng từ giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc trong hệ thống chính trị

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc trong hệ thống chính trị

Tiếp tục đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam

Tiếp tục đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam

Cuộc sống của đồng bào là mối quan tâm lớn nhất

Cuộc sống của đồng bào là mối quan tâm lớn nhất

Đồng bào dân tộc thiểu số cần được thuận lợi tiếp cận chính sách ưu đãi

Đồng bào dân tộc thiểu số cần được thuận lợi tiếp cận chính sách ưu đãi

Để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau

Để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau

Chú trọng tạo cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

Chú trọng tạo cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

Tiến bộ GD vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nhiều diễn đàn quốc tế ghi nhận

Tiến bộ GD vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nhiều diễn đàn quốc tế ghi nhận

Hoàn thiện thể chế để phát huy nội lực vùng dân tộc thiểu số

Hoàn thiện thể chế để phát huy nội lực vùng dân tộc thiểu số

Tìm giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau

Tìm giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau

Giải pháp KHCN ứng phó biến đổi khí hậu - Bài 3: Tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Giải pháp KHCN ứng phó biến đổi khí hậu - Bài 3: Tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp