An Giang: Nhiều hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

An Giang: Nhiều hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khắp nơi trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới

Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới

Niềm tin vào tương lai tươi sáng

8h hôm nay (26-1): Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội!

Chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội!

Kết quả phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kết quả phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Văn kiện trình Đại hội XIII: Xác định tầm nhìn xa đến giữa thế kỷ XXI

Văn kiện trình Đại hội XIII: Xác định tầm nhìn xa đến giữa thế kỷ XXI

Đại hội XIII của Đảng: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đại hội XIII của Đảng: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

Đại hội XIII bầu Đoàn Chủ tịch, thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội XIII bầu Đoàn Chủ tịch, thông qua Quy chế bầu cử

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội XIII của Đảng xác định tầm nhìn xa

Đại hội XIII của Đảng xác định tầm nhìn xa

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Hôm nay (ngày 25/1), Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Hôm nay (ngày 25/1), Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Sáng nay, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Sáng nay, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Đại hội 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Đại hội 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'

Đại hội XIII: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Đại hội XIII: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Hôm nay, 25-1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành ngày làm việc thứ nhất

Hôm nay, 25-1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành ngày làm việc thứ nhất

Sáng nay, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Sáng nay, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Ngày 25/1, Đại hội XIII của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Ngày 25/1, Đại hội XIII của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Hôm nay (25/1), ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Hôm nay (25/1), ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Hôm nay 25-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

Hôm nay 25-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

Đại hội Đảng lần thứ XIII làm việc ngày đầu tiên

Đại hội Đảng lần thứ XIII làm việc ngày đầu tiên

Niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành quả quan trọng trong xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành quả quan trọng trong xây dựng Đảng

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng: Bao nhiêu lợi ích đều vì nhân dân

Đại hội XIII của Đảng: Bao nhiêu lợi ích đều vì nhân dân

Trọn niềm tin vào Đảng

Trọn niềm tin vào Đảng

Đại hội Đảng XIII - trí tuệ, khát vọng, hạnh phúc, phát triển

Đại hội Đảng XIII - trí tuệ, khát vọng, hạnh phúc, phát triển

Đại hội XIII - Đại hội của 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'

Đại hội XIII - Đại hội của 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'

1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII rất công phu, bài bản, chu đáo

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII rất công phu, bài bản, chu đáo

Muốn không tụt dốc, không ngừng tăng tốc

Muốn không tụt dốc, không ngừng tăng tốc

Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT bước đầu đạt hiệu quả

Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT bước đầu đạt hiệu quả