Nâng mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 15/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn ngành để quán triệt nội dung Nghị định số 51/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Nâng mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng cho các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Nâng mức sinh hoạt phí cơ sở đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Theo Nghị định số 51/2024/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/5, mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 1.350 USD/người/tháng.

Nâng mức sinh hoạt phí cơ sở cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài lên 1.350 USD/người/tháng

Theo quy định mới của Chính phủ, mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 1.350 USD/người/tháng và sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại các địa bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 1.350 USD/người/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 8/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bế mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 32 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, với việc thảo luận, cho ý kiến đối với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 Báo cáo của Chính phủ.

Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Chinhphu.vn thông tin, sáng 22-4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 32.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 32

Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 22/4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22/4.

Đề xuất sửa đổi một số chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 22/4, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bổ sung quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 22/4, UBTVQH xem xét Báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định Số 08/2019/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Nâng cao chế độ đãi ngộ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 22/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Sửa đổi quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Sửa đổi Nghị định số 08/CP để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, vừa để duy trì mức sống cơ bản cho cán bộ và gia đình, góp phần nâng cao hình ảnh của cơ quan đại diện và uy tín, vị thế của đất nước; đồng thời bảo đảm được tính ổn định tương đối của chính sách.

Đề xuất tăng sinh hoạt phí cho cán bộ cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chính phủ đề nghị điều chỉnh quy định chung mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng cho tất cả cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bảo đảm chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với vị thế, điều kiện đất nước

Chiều 22.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23.1.2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 32

Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục diễn ra trong hai ngày đầu tuần với việc xem xét nhiều báo cáo giám sát, cho ý kiến về các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

UBTVQH XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Chiều 22/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát trật tự, an toàn giao thông

Kết quả giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cùng một số chuyên đề giám sát khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Luật Tư pháp người chưa thành niên đáp ứng xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới

Liên quan dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là luật hoàn toàn mới. Luật này xây dựng được sẽ rất tiến bộ, đáp ứng xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới.

Phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Sáng 19/4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Theo chương trình Phiên họp thứ 32, trong 4 ngày (từ chiều 15/4 - sáng 22/4) Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét cho ý kiến đối với 18 nội dung, trong đó, dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến vào sáng 19/4.

Xin ý kiến Quốc hội sửa 3 luật thuế quan trọng trong năm 2024

Tại Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong 4 ngày tới, Quốc hội sẽ bàn về việc xem xét, cho ý kiến đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) vào Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2024 (sớm hơn 1 kỳ so với kế hoạch cũ) và bổ sung kế hoạch sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến 18 nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn tra trong 4 ngày làm việc để cho ý kiến với 18 nội dung...

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5 tới, trong đó có dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên và dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về 18 nội dung quan trọng

Chiều 15-4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều nay (15/4), tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 18 nội dung tại phiên họp thứ 32

Chiều 15-4, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khai mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc Phiên họp 32, chiều 15/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về 3 nhóm vấn đề với 18 nội dung, cũng như cho ý kiến bằng văn bản với 3 nội dung.

Chủ tịch Vương Đình Huệ: Quốc hội chuẩn bị giám sát tối cao gói hỗ trợ phục hồi

Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kết quả giám sát về 'Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội'.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 32.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7

Chiều 15/4, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp dự kiến diễn ra trong 4 ngày làm việc, cho ý kiến 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

UBTVQH cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều 15/4, phiên họp thứ 32 của UBTVQH khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 32, xem xét 18 nội dung

Chiều 15/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức lại cơ quan thuộc Kiểm toán nhà nước

Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 32. Tại phiên họp dự kiến trong 4 ngày làm việc này, UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến đối với 18 nội dung.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các báo cáo, kết quả giám sát một số hoạt động của Quốc hội; Cho ý kiến một số tờ trình về quyết định các vấn đề quan trọng khác tại phiên họp thứ 32.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hàng loạt vấn đề quan trọng tại Phiên họp 32

Tại phiên họp 32 diễn ra từ chiều 15 đến sáng 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật và thảo luận hàng loạt nội dung quan trọng, trong đó có chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 15/4: KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 32 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến chương trình, chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ chiều 15/4 đến sáng 22/4 tới đây…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp cho ý kiến về phương án xử lý trong Vụ kiện Hợp đồng dầu khí Lô 01&02

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Ngày 15-4, khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên...

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến vào 5 dự luật và nhiều nội dung quan trọng

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều 15-4, các ngày 16, 17, 19 và sáng 22-4-2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 5 dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.