Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát trật tự, an toàn giao thông

Kết quả giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cùng một số chuyên đề giám sát khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, ngày 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Dự án do Bộ Xây dựng soạn thảo và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra.

Sau nội dung này, Ủy ban Thường vụ sẽ xem xét kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH

Chiều cùng ngày, Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; dự án Luật Địa chất và khoáng sản cũng được xem xét, cho ý kiến.

Tại phiên họp thứ 32 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước.

Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) cũng được cho ý kiến trong trường hợp các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu.

Cuối phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài các nội dung kể trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 nội dung, gồm:

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-ve-ket-qua-giam-sat-trat-tu-an-toan-giao-thong-post1630771.tpo