Đường thủy nội địa cần chế tài mạnh như Nghị định 100 để răn đe vi phạm

Đường thủy nội địa cần chế tài mạnh như Nghị định 100 để răn đe vi phạm

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật giao...
Uống rượu, bia lái tàu, thuyền sẽ bị phạt đến 40 triệu?

Uống rượu, bia lái tàu, thuyền sẽ bị phạt đến 40 triệu?

Chuyên gia Phan Lê Thành Long: Có cơ sở để phạt doanh nghiệp chuyển giá

Chuyên gia Phan Lê Thành Long: Có cơ sở để phạt doanh nghiệp chuyển giá

Quyết toán thuế năm 2020: Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ chính sách để tránh bị phạt

Quyết toán thuế năm 2020: Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ chính sách để tránh bị phạt

Phát hiện 57 bến thủy nội địa không phép ở TP.HCM

Phát hiện 57 bến thủy nội địa không phép ở TP.HCM

Doanh nghiệp FDI: Rầm rộ mở rộng quy mô nhưng liên tục báo lỗ

Doanh nghiệp FDI: Rầm rộ mở rộng quy mô nhưng liên tục báo lỗ

Doanh nghiệp mòn mỏi chờ hoàn thuế

Doanh nghiệp mòn mỏi chờ hoàn thuế

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Dần tiệm cận với thông lệ quốc tế

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Dần tiệm cận với thông lệ quốc tế

HoREA đề nghị xem xét bất cập trong quy định kê khai và hoàn thuế của doanh nghiệp

HoREA đề nghị xem xét bất cập trong quy định kê khai và hoàn thuế của doanh nghiệp

Ngăn chặn các hình thức chuyển giá, trốn thuế

Ngăn chặn các hình thức chuyển giá, trốn thuế

Thông quan 1-3 giây luồng vàng, 194 dịch vụ công ngành thuế trực tuyến mức độ 3, 4

Thông quan 1-3 giây luồng vàng, 194 dịch vụ công ngành thuế trực tuyến mức độ 3, 4

Lại chuyển giá, trốn thuế

Lại chuyển giá, trốn thuế

Nghị định 132 quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết: Hạn chế doanh nghiệp có vốn quá mỏng

Nghị định 132 quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết: Hạn chế doanh nghiệp có vốn quá mỏng

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Thiết chế đủ mạnh để chống chuyển giá

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Thiết chế đủ mạnh để chống chuyển giá

Chuyển giá trốn tránh thuế bao giờ hết đất sống

Chuyển giá trốn tránh thuế bao giờ hết đất sống

Siết quản lý thuế các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Siết quản lý thuế các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Lo nghị định mới chống chuyển giá vẫn 'đánh nhầm' đối tượng

Lo nghị định mới chống chuyển giá vẫn 'đánh nhầm' đối tượng

Quy định thiếu khả thi, nhầm đối tượng

Quy định thiếu khả thi, nhầm đối tượng

Thêm 'thuốc' chống chuyển giá, trốn thuế

Thêm 'thuốc' chống chuyển giá, trốn thuế

Chống chuyển giá: Lưu tâm khối ngoại hay nỗi lo đánh nhầm 'người nhà'

Chống chuyển giá: Lưu tâm khối ngoại hay nỗi lo đánh nhầm 'người nhà'

Thêm công cụ tuyên chiến với chuyển giá, trốn thuế

Thêm công cụ tuyên chiến với chuyển giá, trốn thuế

ĐIỂM MỚI QUẢN LÝ THUẾ VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

ĐIỂM MỚI QUẢN LÝ THUẾ VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Tăng cường quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết

Tăng cường quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết

Chính phủ siết việc doanh nghiệp vốn mỏng vay quá mức

Chính phủ siết việc doanh nghiệp vốn mỏng vay quá mức

Đảm bảo công bằng, bình đẳng và minh bạch trong quản lý thuế

Đảm bảo công bằng, bình đẳng và minh bạch trong quản lý thuế

Quy định mới về lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Quy định mới về lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Thêm trường hợp được xác định là doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Thêm trường hợp được xác định là doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Dự án phúc lợi xã hội không phải kê khai giao dịch liên kết

Dự án phúc lợi xã hội không phải kê khai giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết doanh thu trên 18 nghìn tỷ đồng phải lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Giao dịch liên kết doanh thu trên 18 nghìn tỷ đồng phải lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Tiếp tục giữ trần chi phí lãi vay 30% đối với giao dịch liên kết

Tiếp tục giữ trần chi phí lãi vay 30% đối với giao dịch liên kết

Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng hành quân về nguồn hoạt động an sinh xã hội

Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng hành quân về nguồn hoạt động an sinh xã hội

Vụ AVG: Ông Nguyễn Bắc Son hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả

Vụ AVG: Ông Nguyễn Bắc Son hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả

Xét xử vụ AVG: Ông Nguyễn Bắc Son tự bào chữa trước tòa

Xét xử vụ AVG: Ông Nguyễn Bắc Son tự bào chữa trước tòa

Đề xuất bỏ ngưỡng 3 triệu USD với dự án ODA không hoàn lại

Đề xuất bỏ ngưỡng 3 triệu USD với dự án ODA không hoàn lại

Đề xuất bỏ ngưỡng 3 triệu USD với dự án ODA không hoàn lại

Đề xuất bỏ ngưỡng 3 triệu USD với dự án ODA không hoàn lại

Bất cập xử lý vi phạm giao thông đường thủy nội địa

Bất cập xử lý vi phạm giao thông đường thủy nội địa

Không chấp nhận chậm trễ trong cổ phần hóa

Không chấp nhận chậm trễ trong cổ phần hóa

Đội vốn là do không lường hết được các khâu

Đội vốn là do không lường hết được các khâu