Quảng Trị: Hạn hán kéo dài đe dọa đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân

Quảng Trị: Hạn hán kéo dài đe dọa đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân

Hạn hán kéo dài đe dọa mùa màng ở Quảng Trị

Hạn hán kéo dài đe dọa mùa màng ở Quảng Trị

Quảng Trị: Hạn đang đe dọa nghiêm trọng

Quảng Trị: Hạn đang đe dọa nghiêm trọng

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

Quảng Trị: Truy điệu và án táng 12 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Truy điệu và án táng 12 hài cốt liệt sĩ

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ có bức thư kèm theo

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ có bức thư kèm theo

Quảng Trị: Tìm được danh tính liệt sĩ qua bức thư được chôn cùng hài cốt

Quảng Trị: Tìm được danh tính liệt sĩ qua bức thư được chôn cùng hài cốt

Sư đoàn 968, Quân khu 4 tìm kiếm, quy tập 6 ngôi mộ liệt sĩ tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Sư đoàn 968, Quân khu 4 tìm kiếm, quy tập 6 ngôi mộ liệt sĩ tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị