ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA

Sáng ngày 16/4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh...

Bắc Ninh: 1 gia đình có 3 người mắc COVID-19

422 ca liên quan BN 1565 tại Bắc Ninh có xét nghiệm âm tính

422 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 1565 tại Bắc Ninh có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

422 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 1565 tại Bắc Ninh có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

Bắc Ninh: Đóng cửa toàn bộ nhà hàng, karaoke, tạm dừng các lễ hội

Bắc Ninh: Đóng cửa toàn bộ nhà hàng, karaoke, tạm dừng các lễ hội

Bắc Ninh giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao từ ngày 29/1

Phát hiện một ca dương tính Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh

Phát hiện một ca dương tính Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh

Có ca nhiễm COVID-19, Bắc Ninh dừng hoạt động karaoke, vũ trường, cấm du xuân

Có ca nhiễm COVID-19, Bắc Ninh dừng hoạt động karaoke, vũ trường, cấm du xuân

Bắc Ninh có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Bắc Ninh có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Công an tỉnh Bắc Ninh có tân Phó Giám đốc

Công an tỉnh Bắc Ninh có tân Phó Giám đốc

Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Thuận bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Thuận bổ nhiệm lãnh đạo mới

Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 10 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch 9 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch 9 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn nhân sự 10 tỉnh, thành phố

'Lỗi hẹn' giải ngân vốn vay nước ngoài

'Lỗi hẹn' giải ngân vốn vay nước ngoài

HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII

HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII

Bắc Ninh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bắc Ninh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Ngô Tân Phượng được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Ông Ngô Tân Phượng được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là ai?

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là ai?

Giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện 'nút thắt' giải phóng mặt bằng

Giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện 'nút thắt' giải phóng mặt bằng

Vốn vay ế trong kho, có tiền không tiêu được, oằn lưng trả lãi nợ

Vốn vay ế trong kho, có tiền không tiêu được, oằn lưng trả lãi nợ