Vaccine phòng Covid-19 thứ 2 của Việt Nam tiêm thử nghiệm đầu tháng 3

Vaccine phòng Covid-19 thứ 2 của Việt Nam tiêm thử nghiệm đầu tháng 3

Đầu tháng 3-2021, Việt Nam sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người vaccine phòng Covid-19 mang tên COVIVAC do...
Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam tiêm thử nghiệm đầu tháng 3, giá khoảng 60.000 đồng/ liều

Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam tiêm thử nghiệm đầu tháng 3, giá khoảng 60.000 đồng/ liều

Vắc-xin Covivac của Việt Nam có giá không quá 60.000 đồng/liều

Vắc-xin Covivac của Việt Nam có giá không quá 60.000 đồng/liều

Mỗi liều vaccine Covivac phòng COVID-19 dự kiến giá 60.000 đồng

Mỗi liều vaccine Covivac phòng COVID-19 dự kiến giá 60.000 đồng

Tiếp nhận 20 tỷ đồng tài trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 'Made in Vietnam'

Tiếp nhận 20 tỷ đồng tài trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 'Made in Vietnam'

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 'Made in Vietnam'

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 'Made in Vietnam'

Sớm hoàn toàn tự chủ nguồn vaccine COVID-19

Sớm hoàn toàn tự chủ nguồn vaccine COVID-19

Vắcxin COVIVAC: Kết quả nghiên cứu ở 3 quốc gia an toàn, hiệu quả

Vắcxin COVIVAC: Kết quả nghiên cứu ở 3 quốc gia an toàn, hiệu quả

Việt Nam dự kiến tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ 2 vào tháng 3

Việt Nam dự kiến tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ 2 vào tháng 3

Tiếp nhận 20 tỷ đồng tài trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 'Made in' Việt Nam

Tiếp nhận 20 tỷ đồng tài trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 'Made in' Việt Nam

Nhận tài trợ 20 tỷ đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac

Nhận tài trợ 20 tỷ đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac

Vingroup tài trợ 20 tỷ đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC

Vingroup tài trợ 20 tỷ đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC

Vì sao liều thử nghiệm vắc xin Covivac thấp hơn nhiều lần của Nanocovax?

Vì sao liều thử nghiệm vắc xin Covivac thấp hơn nhiều lần của Nanocovax?

Khởi động thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Khởi động thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có 'vô hiệu hóa' vaccine?

Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có 'vô hiệu hóa' vaccine?

Biến thể SARS-CoV-2 có thể vô hiệu hóa vắc-xin ngừa Covid-19 do Việt Nam sản xuất?

Biến thể SARS-CoV-2 có thể vô hiệu hóa vắc-xin ngừa Covid-19 do Việt Nam sản xuất?

Vaccine Covid-19 thứ hai của Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm ngay sau Tết Nguyên đán

Vaccine Covid-19 thứ hai của Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm ngay sau Tết Nguyên đán

Thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam trên người tình nguyện

Thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam trên người tình nguyện

Vắc xin phòng COVID-19 thứ 2 của Việt Nam có gì đặc biệt?

Vắc xin phòng COVID-19 thứ 2 của Việt Nam có gì đặc biệt?

Vaccine COVIVAC phòng COVID-19 khởi động thử nghiệm trên người

Vaccine COVIVAC phòng COVID-19 khởi động thử nghiệm trên người

Khởi động thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 thứ 2 của Việt Nam

Khởi động thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 thứ 2 của Việt Nam

Tuyển 120 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 thứ 2

Tuyển 120 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 thứ 2

Vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm trên người

Vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm trên người

Hôm nay, khởi động thử nghiệm vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên người tình nguyện

Hôm nay, khởi động thử nghiệm vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên người tình nguyện