TP.HCM: Phẫn nộ trước hành vi của một bác sỹ lừa lấy tiền của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

TP.HCM: Phẫn nộ trước hành vi của một bác sỹ lừa lấy tiền của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Xử lý bác sĩ 'vòi' tiền bệnh nhân ung thư

Xử lý bác sĩ 'vòi' tiền bệnh nhân ung thư

Xem xét rút chứng chỉ hành nghề bác sĩ 'vòi tiền' bệnh nhân ung thư

Xem xét rút chứng chỉ hành nghề bác sĩ 'vòi tiền' bệnh nhân ung thư

Bác sĩ 'vòi' 81 triệu đồng của 15 bệnh nhân ung thư: Sở Y tế TP.HCM nói gì?

Bác sĩ 'vòi' 81 triệu đồng của 15 bệnh nhân ung thư: Sở Y tế TP.HCM nói gì?

Bác sĩ 'vòi' 81 triệu đồng của 15 bệnh nhân ung thư ở TP.HCM: 'Chúng tôi cảm thấy đau xót và áy náy'

Bác sĩ 'vòi' 81 triệu đồng của 15 bệnh nhân ung thư ở TP.HCM: 'Chúng tôi cảm thấy đau xót và áy náy'

Bác sĩ 'vòi tiền' bệnh nhân ung thư: Xem xét đình chỉ chứng chỉ hành nghề

Bác sĩ 'vòi tiền' bệnh nhân ung thư: Xem xét đình chỉ chứng chỉ hành nghề

Xem xét đình chỉ chứng chỉ hành nghề của bác sỹ 'vòi' tiền bệnh nhân ung thư

Xem xét đình chỉ chứng chỉ hành nghề của bác sỹ 'vòi' tiền bệnh nhân ung thư

Xem xét đình chỉ chứng chỉ hành nghề của bác sỹ 'vòi tiền' bệnh nhân

Xem xét đình chỉ chứng chỉ hành nghề của bác sỹ 'vòi tiền' bệnh nhân

Xem xét kỷ luật bác sĩ vòi tiền bệnh nhân

Xem xét kỷ luật bác sĩ vòi tiền bệnh nhân