Cập nhật số điện thoại ngay để không mất Facebook, Gmail...

Cập nhật số điện thoại ngay để không mất Facebook, Gmail...

Thuê bao 11 số chính thức ngừng sử dụng từ ngày mai

Thuê bao 11 số chính thức ngừng sử dụng từ ngày mai

Từ 15-11, ngừng quay số song song các thuê bao 11 số chuyển về 10 số

Từ 15-11, ngừng quay số song song các thuê bao 11 số chuyển về 10 số

Thuê bao 11 số sẽ bị cắt đứt liên lạc từ ngày 15/11

Thuê bao 11 số sẽ bị cắt đứt liên lạc từ ngày 15/11

Nhà mạng dừng quay số song song cho thuê bao 11 số từ ngày 15.11

Nhà mạng dừng quay số song song cho thuê bao 11 số từ ngày 15.11

Từ mai, khách hàng không thể gọi thuê bao 11 số theo cách cũ

Từ mai, khách hàng không thể gọi thuê bao 11 số theo cách cũ

Chuyển đổi mã mạng 11 số sang 10 số: Ngừng hỗ trợ quay số song song từ ngày 15/11

Chuyển đổi mã mạng 11 số sang 10 số: Ngừng hỗ trợ quay số song song từ ngày 15/11

Thuê bao trả trước sắp được nâng mức trần khuyến mại từ 20% lên 50%?

Thuê bao trả trước sắp được nâng mức trần khuyến mại từ 20% lên 50%?

Hơn 80 triệu thuê bao 11 số của 5 nhà mạng đã được chuyển đổi về 10 số

Hơn 80 triệu thuê bao 11 số của 5 nhà mạng đã được chuyển đổi về 10 số

Đã đến lúc người dùng cập nhật danh bạ điện thoại 10 số

Đã đến lúc người dùng cập nhật danh bạ điện thoại 10 số

Cách đổi số điện thoại 11 số trên Facebook

Cách đổi số điện thoại 11 số trên Facebook

4,4 triệu thuê bao đầu 0123 đã được chuyển về 083

4,4 triệu thuê bao đầu 0123 đã được chuyển về 083

Hướng dẫn chuyển điện thoại 11 số sang 10 số trên Facebook

Hướng dẫn chuyển điện thoại 11 số sang 10 số trên Facebook

VNPT huy động gần 300 nhân sự thực hiện đợt đổi số đầu tiên

VNPT huy động gần 300 nhân sự thực hiện đợt đổi số đầu tiên

Hàng triệu thuê bao 11 số chỉ còn 10 số

Hàng triệu thuê bao 11 số chỉ còn 10 số

Clip hướng dẫn cập nhật danh bạ thuê bao 11 số về 10 số cho tất cả các mạng

Clip hướng dẫn cập nhật danh bạ thuê bao 11 số về 10 số cho tất cả các mạng

Hàng triệu thuê bao 11 số đã được chuyển thành 10 số

Hàng triệu thuê bao 11 số đã được chuyển thành 10 số

Đổi SIM 11 số về 10 số: Thông tin quan trọng giúp đảm bảo liên lạc

Đổi SIM 11 số về 10 số: Thông tin quan trọng giúp đảm bảo liên lạc