Vệ tinh MicroDragon sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 1/2019

Vệ tinh MicroDragon sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 1/2019

Ngày 17.1.2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh MicroDragon vào vũ trụ

Ngày 17.1.2019, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh MicroDragon vào vũ trụ

Vệ tinh 'made in Vietnam' sắp được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh 'made in Vietnam' sắp được phóng lên quỹ đạo

Sắp phóng vệ tinh của Việt Nam tại Nhật Bản

Sắp phóng vệ tinh của Việt Nam tại Nhật Bản

Vệ tinh do Việt Nam thiết kế sẽ được phóng ngày 17/1/2019

Vệ tinh do Việt Nam thiết kế sẽ được phóng ngày 17/1/2019

Vệ tinh do người Việt chế tạo sẽ vào vũ trụ vào tháng 1/2019

Vệ tinh do người Việt chế tạo sẽ vào vũ trụ vào tháng 1/2019

Vệ tinh MicroDragon do Việt Nam chế tạo sẽ được phóng ngày 17/1/2019

Vệ tinh MicroDragon do Việt Nam chế tạo sẽ được phóng ngày 17/1/2019

Phóng vệ tinh 'made by Việt Nam' lên vũ trụ vào tháng 12/2018

Phóng vệ tinh 'made by Việt Nam' lên vũ trụ vào tháng 12/2018

Vệ tinh Made in Vietnam sắp được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh Made in Vietnam sắp được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh 'Made by Vietnam' và giấc mơ không gian của người Việt

Vệ tinh 'Made by Vietnam' và giấc mơ không gian của người Việt