'Thực trạng rà soát, quản lý và giải pháp để giải quyết án tạm đình chỉ điều tra tại TP. Hồ Chí Minh'

'Thực trạng rà soát, quản lý và giải pháp để giải quyết án tạm đình chỉ điều tra tại TP. Hồ Chí Minh'

Chiều ngày 30/9/2020, VKSND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Chuyên đề 'Thực trạng rà soát, quản lý và...
Số hóa hồ sơ vụ án - nỗ lực xây dựng nền tảng CNTT của ngành Kiểm sát

Số hóa hồ sơ vụ án - nỗ lực xây dựng nền tảng CNTT của ngành Kiểm sát

Phân công trách nhiệm cụ thể khi tổ chức đại hội

Phân công trách nhiệm cụ thể khi tổ chức đại hội

TP.HCM và Lào Cai có nhân sự, lãnh đạo mới

TP.HCM và Lào Cai có nhân sự, lãnh đạo mới

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND quận 2, TP HCM

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND quận 2, TP HCM

Thư ký của ông Lê Minh Trí làm Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM

Thư ký của ông Lê Minh Trí làm Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM

VKSND TP HCM có tân phó viện trưởng

VKSND TP HCM có tân phó viện trưởng

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM

VKSND TP Hồ Chí Minh có tân Phó viện trưởng

VKSND TP Hồ Chí Minh có tân Phó viện trưởng

VKSND TP.HCM có phó viện trưởng mới

VKSND TP.HCM có phó viện trưởng mới

Bổ nhiệm nhân sự 4 bộ ngành

Bổ nhiệm nhân sự 4 bộ ngành