Đầu tư cho hồ Hòa Bình xứng tầm khu du lịch quốc gia

Đầu tư cho hồ Hòa Bình xứng tầm khu du lịch quốc gia

Khi những nút thắt dần được gỡ bỏ, hồ Hòa Bình đang đứng trước cơ hội đón những dòng vốn đầu tư mới.