Cô đồng bóng cậu đất Bắc (Kì 3): Truyền nhân của 'tổ nghề' trải lòng về số phận ba chìm bảy nổi nơi cửa Thánh

Cô đồng bóng cậu đất Bắc (Kì 3): Truyền nhân của 'tổ nghề' trải lòng về số phận ba chìm bảy nổi nơi cửa Thánh

Trình diễn thực hành nghi thức hầu đồng trước hàng nghìn du khách

Trình diễn thực hành nghi thức hầu đồng trước hàng nghìn du khách

Tưng bừng Lễ khai hội Đền Cô Tân An

Tưng bừng Lễ khai hội Đền Cô Tân An

Khai hội đền Tân An: Trình diễn nghi thức hầu đồng trước hàng ngàn du khách

Khai hội đền Tân An: Trình diễn nghi thức hầu đồng trước hàng ngàn du khách

Trình diễn nghi thức hầu đồng trong Lễ hội đền Cô, Tân An

Trình diễn nghi thức hầu đồng trong Lễ hội đền Cô, Tân An

Lào Cai: Trình diễn thực hành nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trước hàng ngàn du khách

Lào Cai: Trình diễn thực hành nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trước hàng ngàn du khách

Đồng bào dân tộc Văn Bàn xuống phố tham dự 'lễ hội đường phố'

Đồng bào dân tộc Văn Bàn xuống phố tham dự 'lễ hội đường phố'

Lào Cai lần đầu tiên tổ chức lễ hội Đền Cô

Lào Cai lần đầu tiên tổ chức lễ hội Đền Cô

Mập mờ đền bù tái định cư dự án trung tâm Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo

Mập mờ đền bù tái định cư dự án trung tâm Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo

Mập mờ đền bù tái định cư dự án trung tâm Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo

Mập mờ đền bù tái định cư dự án trung tâm Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo

Sẽ có nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ tại Lễ hội Đền Cô

Sẽ có nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ tại Lễ hội Đền Cô