Nghệ An có số dân đông thứ mấy cả nước?

Nghệ An có số dân đông thứ mấy cả nước?

'Chìa khóa' để nâng cao chất lượng dân số

'Chìa khóa' để nâng cao chất lượng dân số

Một sân khấu lịch sử: Nhìn từ châu thổ sông Hồng

Một sân khấu lịch sử: Nhìn từ châu thổ sông Hồng

Thứ hạng dân số 63 tỉnh thành mới nhất

Thứ hạng dân số 63 tỉnh thành mới nhất

Đà Nẵng khởi động dịch vụ xe đạp công cộng thông minh

Đà Nẵng khởi động dịch vụ xe đạp công cộng thông minh

Quốc gia 'vườn không nhà trống', đi 10 phút thấy ngay sa mạc

Quốc gia 'vườn không nhà trống', đi 10 phút thấy ngay sa mạc

New York mất điện diện rộng: Hơn 40.000 người sống trong bóng tối

New York mất điện diện rộng: Hơn 40.000 người sống trong bóng tối

Dân số Việt Nam đạt ngưỡng trên 96 triệu người

Dân số Việt Nam đạt ngưỡng trên 96 triệu người

Tiểu bang Mỹ 'năn nỉ' người dân tới ở: Vừa được nhận tiền thưởng trăm triệu, vừa được sống giữa thiên nhiên đẹp như tranh

Tiểu bang Mỹ 'năn nỉ' người dân tới ở: Vừa được nhận tiền thưởng trăm triệu, vừa được sống giữa thiên nhiên đẹp như tranh

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người

Dân số Việt Nam đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam giảm 2 bậc so với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới

Dân số Việt Nam giảm 2 bậc so với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới

Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người

Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Quốc gia trước 'ngưỡng' 100 triệu dân

Quốc gia trước 'ngưỡng' 100 triệu dân

Lo dân số chưa giàu đã già

Lo dân số chưa giàu đã già

Năm 2019: Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Năm 2019: Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Nhật Bản trên đà giảm mạnh

Dân số Việt Nam hơn 96 triệu người, là nước đông dân thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96 triệu người, là nước đông dân thứ 15 thế giới

Phải thoát tình trạng 'chưa giàu đã già' từ giá trị tổng điều tra dân số

Phải thoát tình trạng 'chưa giàu đã già' từ giá trị tổng điều tra dân số

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có 96,2 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Hà Nội có 8.053.663 người

Hà Nội có 8.053.663 người

Gần 5.000 hộ gia đình ở Việt Nam đang 'vô gia cư'

Gần 5.000 hộ gia đình ở Việt Nam đang 'vô gia cư'

Việt Nam có hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Việt Nam có hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hiện ở mức 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam hiện ở mức 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Công bố Việt Nam hiện có bao nhiêu người

Công bố Việt Nam hiện có bao nhiêu người

Dân số Việt Nam hiện là hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hiện là hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đông thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam đông thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam hiện đã hơn 96 triệu người

Dân số Việt Nam hiện đã hơn 96 triệu người

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Việt Nam có hơn 96 triệu dân, xếp 15 thế giới

Việt Nam có hơn 96 triệu dân, xếp 15 thế giới

Dân số Hà Tĩnh gần 1,3 triệu người, chiếm hơn 1,3% cả nước

Dân số Hà Tĩnh gần 1,3 triệu người, chiếm hơn 1,3% cả nước

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Dân số Việt Nam đứng thứ 15 thế giới với hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam đứng thứ 15 thế giới với hơn 96,2 triệu người

Cả nước còn 4.800 hộ dân không có nhà ở

Cả nước còn 4.800 hộ dân không có nhà ở

Dân số Việt Nam đông thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam đông thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam 2019: Hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam 2019: Hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Việt Nam đang có hơn 96 triệu dân, xếp thứ 15 thế giới

Việt Nam đang có hơn 96 triệu dân, xếp thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu, đông thứ 3 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu, đông thứ 3 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Tổng điều tra năm 2019, toàn TP Hà Nội có 8.053.663 người

Tổng điều tra năm 2019, toàn TP Hà Nội có 8.053.663 người

Dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người

Tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có hơn 96,2 triệu dân

Tổng điều tra dân số 2019: Việt Nam có hơn 96,2 triệu dân

Tổng điều tra dân số 2019: Còn 4.800 hộ dân không có nhà ở

Tổng điều tra dân số 2019: Còn 4.800 hộ dân không có nhà ở

Dân số Việt Nam là hơn 96,2 triệu người

Dân số Việt Nam là hơn 96,2 triệu người

Tổng số dân của Việt Nam trên 96 triệu người

Tổng số dân của Việt Nam trên 96 triệu người

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới

Tổng số dân của Việt Nam là hơn 96,2 triệu người vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019

Tổng số dân của Việt Nam là hơn 96,2 triệu người vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người, xếp thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam đạt trên 96,2 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Dân số Việt Nam đạt trên 96,2 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Tổng Điều tra Dân số 2019: Việt Nam đông dân thứ 15 trên thế giới, có hơn 96 triệu người

Tổng Điều tra Dân số 2019: Việt Nam đông dân thứ 15 trên thế giới, có hơn 96 triệu người

Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, phải tận dụng kẻo chưa giàu đã già

Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, phải tận dụng kẻo chưa giàu đã già

TPHCM: Chênh lệch giới tính khi sinh vẫn còn lớn

TPHCM: Chênh lệch giới tính khi sinh vẫn còn lớn

Độc lạ loài yêu tinh cao nguyên, ai nhìn cũng mê

Độc lạ loài yêu tinh cao nguyên, ai nhìn cũng mê

Kỳ lạ lối kiến trúc 'cây mọc xuyên nhà' ở khu tập thể cũ Hà Nội

Kỳ lạ lối kiến trúc 'cây mọc xuyên nhà' ở khu tập thể cũ Hà Nội

Một sân khấu lịch sử: Nhìn từ châu thổ sông Hồng

Một sân khấu lịch sử: Nhìn từ châu thổ sông Hồng

Đề án giãn dân phố cổ (KỲ II): Hàng trăm căn hộ 'cửa đóng then cài'

Đề án giãn dân phố cổ (KỲ II): Hàng trăm căn hộ 'cửa đóng then cài'

12 sai lầm không tưởng về các quốc gia trên thế giới

12 sai lầm không tưởng về các quốc gia trên thế giới

Con đường 'đau khổ' bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ

Con đường 'đau khổ' bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ

Quá tải và hệ lụy

Quá tải và hệ lụy

Đà Nẵng: Nghiên cứu thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng

Đà Nẵng: Nghiên cứu thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng

Hệ thống cở sở hạ tầng bị hủy hoại do bão khiến các nước nghèo tổn thất hàng trăm tỷ USD

Hệ thống cở sở hạ tầng bị hủy hoại do bão khiến các nước nghèo tổn thất hàng trăm tỷ USD

Choáng với bản đồ mật độ dân số chi tiết nhất thế giới của Facebook

Choáng với bản đồ mật độ dân số chi tiết nhất thế giới của Facebook

Hàn Quốc chính thức cán mốc 1 triệu thuê bao mạng 5G

Hàn Quốc chính thức cán mốc 1 triệu thuê bao mạng 5G

Áp lực từ việc dân số tăng nhanh

Áp lực từ việc dân số tăng nhanh

Hủy quy hoạch 5 dự án chung cư, chuyển làm nhà thấp tầng

Hủy quy hoạch 5 dự án chung cư, chuyển làm nhà thấp tầng

Nghệ An: Điều chỉnh nhiều chung cư cao tầng thành thấp tầng ở TP Vinh

Nghệ An: Điều chỉnh nhiều chung cư cao tầng thành thấp tầng ở TP Vinh

Cải tạo chung cư cũ (KỲ II): Thiếu vốn, thiếu cả… cơ chế

Cải tạo chung cư cũ (KỲ II): Thiếu vốn, thiếu cả… cơ chế

Nhật Bản sẵn sàng giúp ASEAN phát triển thành phố thông minh

Nhật Bản sẵn sàng giúp ASEAN phát triển thành phố thông minh

Kinh ngạc loạt sự thật bất ngờ về đặc khu Hong Kong

Kinh ngạc loạt sự thật bất ngờ về đặc khu Hong Kong

Nghệ An điều chỉnh 5 dự án chung cư cao tầng

Nghệ An điều chỉnh 5 dự án chung cư cao tầng

Nghệ An điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch ban đầu 5 dự án chung cư cao tầng

Nghệ An điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch ban đầu 5 dự án chung cư cao tầng

Ngộp thở hình ảnh chung cư cao tầng dày đặc chọc trời giữa Thủ đô

Ngộp thở hình ảnh chung cư cao tầng dày đặc chọc trời giữa Thủ đô

Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp chất thải sinh hoạt cho xã đảo Nghi Sơn

Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp chất thải sinh hoạt cho xã đảo Nghi Sơn

Đất nước Curacao thuộc châu lục nào?

Đất nước Curacao thuộc châu lục nào?

Ý KIẾN CỬ TRI

Ý KIẾN CỬ TRI

Tương lai khó tươi sáng?

Tương lai khó tươi sáng?

Nam Tân Uyên: Lợi thế từ nguồn cung đất cao su giá rẻ

Nam Tân Uyên: Lợi thế từ nguồn cung đất cao su giá rẻ

Hạ tầng thông minh làm thay đổi hệ thống giao thông Hàn Quốc

Hạ tầng thông minh làm thay đổi hệ thống giao thông Hàn Quốc

'Nhồi cao ốc', điều chỉnh hạ tầng tại các thành phố lớn: Trách nhiệm thuộc về ai?

'Nhồi cao ốc', điều chỉnh hạ tầng tại các thành phố lớn: Trách nhiệm thuộc về ai?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Xây chung cư ồ ạt ảnh hưởng đến hạ tầng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Xây chung cư ồ ạt ảnh hưởng đến hạ tầng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói gì về 'rừng bê tông' tại Hà Nội, TP.HCM?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói gì về 'rừng bê tông' tại Hà Nội, TP.HCM?

Thực hư chuyện những người cô độc thường rất thông minh

Thực hư chuyện những người cô độc thường rất thông minh

Kỳ lạ hòn đảo 'tí hon' nhưng có đến cả nghìn cư dân sinh sống

Kỳ lạ hòn đảo 'tí hon' nhưng có đến cả nghìn cư dân sinh sống

Quận Đống Đa: Nhiều khó khăn trong đầu tư thiết chế văn hóa phục vụ người dân

Quận Đống Đa: Nhiều khó khăn trong đầu tư thiết chế văn hóa phục vụ người dân

Dân số của Việt Nam hiện nay bao nhiêu người, đứng thứ mấy thế giới?

Dân số của Việt Nam hiện nay bao nhiêu người, đứng thứ mấy thế giới?

Cuộc sống như mơ ở quốc gia không có người nghèo, người dân di chuyển bằng trực thăng

Cuộc sống như mơ ở quốc gia không có người nghèo, người dân di chuyển bằng trực thăng