Lập tổ công tác giải quyết các vấn đề tại Nhà máy rác TP.Cà Mau

Lập tổ công tác giải quyết các vấn đề tại Nhà máy rác TP.Cà Mau

Cà Mau thành lập tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan nhà máy rác

Cà Mau thành lập tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan nhà máy rác

Nhà máy rác duy nhất tạm ngưng hoạt động, kiến nghị chi tiền tỉ 'chữa cháy'

Nhà máy rác duy nhất tạm ngưng hoạt động, kiến nghị chi tiền tỉ 'chữa cháy'

Kiểm tra công tác môi trường ở Nhà máy rác bị dân tố gây ô nhiễm

Kiểm tra công tác môi trường ở Nhà máy rác bị dân tố gây ô nhiễm

Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác

Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác

Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác

Hàng ngàn tấn rác tồn đọng tại nhà máy xử lý rác

Bị kiểm tra đột xuất, nhà máy rác không chấp hành

Bị kiểm tra đột xuất, nhà máy rác không chấp hành