Chính sách thuế công bằng sẽ đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững

Chính sách thuế công bằng sẽ đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững

Đó là ý kiến của các chuyên gia tại diễn đàn Diễn đàn Chính sách Tài khóa và Phát triển Việt Nam 2020 với...
Xu hướng cải cách thuế tài sản ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ và bài học cho Việt Nam

Xu hướng cải cách thuế tài sản ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ và bài học cho Việt Nam

Chính thức tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Chính thức tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Quốc hội quyết định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hết năm 2025

Quốc hội quyết định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp hết năm 2025

Chính phủ đề xuất miễn thuế đất nông nghiệp thêm 5 năm

Chính phủ đề xuất miễn thuế đất nông nghiệp thêm 5 năm

Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tài chính hóa

Tăng giá đất và những biến số cần tính đến

HoREA hiến kế về câu chuyện khung giá đất, bảng giá đất

Cơ sở lý thuyết và thực tiễn xây dựng thuế tài sản tại Việt Nam

Đánh thuế để tránh đầu cơ

Lấp 'lỗ hổng' pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Chính thức trình Quốc hội thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM

'Nên đánh thuế bất động sản trước'