Luật Thư viện: Thúc đẩy văn hóa đọc trong tương lai

Luật Thư viện: Thúc đẩy văn hóa đọc trong tương lai

Phải tìm cách nếu không thư viện sẽ bị 'đóng băng'

Phải tìm cách nếu không thư viện sẽ bị 'đóng băng'

Phát triển thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử thời 4.0

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử thời 4.0

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử

Đẩy mạnh phát triển thư viện điện tử

Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động thư viện

Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động thư viện

Sẽ tổ chức tọa đàm và mời các chuyên gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Thư viện

Sẽ tổ chức tọa đàm và mời các chuyên gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Thư viện

Vụ Thư viện khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Pháp lệnh Thư viện tại tỉnh Phú Yên và Gia Lai

Vụ Thư viện khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Pháp lệnh Thư viện tại tỉnh Phú Yên và Gia Lai

Điện Biên: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thư viện đã bộc lộ nhiều hạn chế

Điện Biên: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thư viện đã bộc lộ nhiều hạn chế

Hội Thư viện Việt Nam dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đóng góp tích cực cho văn hóa đọc

Hội Thư viện Việt Nam dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đóng góp tích cực cho văn hóa đọc

Hành lang pháp lý phát triển thư viện

Hành lang pháp lý phát triển thư viện

Dự thảo Luật Thư viện

Dự thảo Luật Thư viện

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào kinh doanh thư viện

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào kinh doanh thư viện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Ban Soạn thảo Luật Thư viện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Ban Soạn thảo Luật Thư viện

Tạo bước tiến mới cho hoạt động thư viện

Tạo bước tiến mới cho hoạt động thư viện

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện

Hội thảo 'Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện' Khu vực miền Bắc

Hội thảo 'Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện' Khu vực miền Bắc

Thư viện tư nhân phải đăng ký

Thư viện tư nhân phải đăng ký

Ban soạn thảo dự thảo Luật Thư viện họp phiên thứ nhất

Ban soạn thảo dự thảo Luật Thư viện họp phiên thứ nhất

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thư viện

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thư viện

Đảm bảo tiến độ xây dựng Luật Thư viện

Đảm bảo tiến độ xây dựng Luật Thư viện