NEAC: Áp dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể, chữ ký số cá nhân sẽ tăng trưởng mạnh

NEAC: Áp dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh cá thể, chữ ký số cá nhân sẽ tăng trưởng mạnh

Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số

Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số

Bộ TT&TT sắp ra quy chuẩn kỹ thuật tạo điều kiện cho CA công cộng cung cấp chữ ký số trên di động

Bộ TT&TT sắp ra quy chuẩn kỹ thuật tạo điều kiện cho CA công cộng cung cấp chữ ký số trên di động

Phát triển dịch vụ chữ ký số phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử

Phát triển dịch vụ chữ ký số phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử

Quyền riêng tư được pháp luật bảo vệ như thế nào?

Quyền riêng tư được pháp luật bảo vệ như thế nào?

Giao dịch điện tử đất đai tương ứng dịch vụ công trực tuyến

Giao dịch điện tử đất đai tương ứng dịch vụ công trực tuyến

Khẩn trương hoàn thiện 2 Dự thảo Nghị định đất đai

Khẩn trương hoàn thiện 2 Dự thảo Nghị định đất đai

Chữ ký số là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế số

Chữ ký số là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế số

Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics

Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng được bầu Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam nhiệm kỳ III

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng được bầu Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam nhiệm kỳ III

Cách làm 'một cửa' trực tuyến hiệu quả cao tại Cục An toàn Thực phẩm

Cách làm 'một cửa' trực tuyến hiệu quả cao tại Cục An toàn Thực phẩm

Thuê xe ôm, nhờ ông bà chở con đi học, nếu gặp tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?

Thuê xe ôm, nhờ ông bà chở con đi học, nếu gặp tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?

Triển khai hóa đơn điện tử: Cơ quan Nhà nước phải cùng nhau gỡ khó

Triển khai hóa đơn điện tử: Cơ quan Nhà nước phải cùng nhau gỡ khó