Tạo điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững tâm công tác

Tạo điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững tâm công tác

Là ý kiến của ĐBQH Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) khi thảo luật tại hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia...
Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Phạm pháp hình sự giảm chưa từng có do công an chính quy xuống xã

Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Phạm pháp hình sự giảm chưa từng có do công an chính quy xuống xã

Về việc ban hành văn bản chi trả chế độ phụ cấp thôn, khu đội trưởng của UBND TP Hạ Long

Đã tham gia dân quân tự vệ có cần đi nghĩa vụ quân sự?

Đã tham gia dân quân tự vệ có cần đi nghĩa vụ quân sự?

UBND phường Cao Xanh đã thực hiện đúng chế độ phụ cấp cho các đồng chí khu đội trưởng

UBND phường Cao Xanh đã thực hiện đúng chế độ phụ cấp cho các đồng chí khu đội trưởng

Có được cộng dồn phụ cấp thâm niên với phụ cấp khu vực không?

Có được cộng dồn phụ cấp thâm niên với phụ cấp khu vực không?

Chủ động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Chủ động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Cộng dồn tính phụ cấp thâm niên

Cộng dồn tính phụ cấp thâm niên

Năm 2019, xử phạt 2.500 tỷ đồng vi phạm giao thông

Năm 2019, xử phạt 2.500 tỷ đồng vi phạm giao thông

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2019 lực lượng Công an đã kéo giảm 7,39% tội phạm

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2019 lực lượng Công an đã kéo giảm 7,39% tội phạm

Trường hợp nào được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ?

Trường hợp nào được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ?

Quy định cụ thể điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

Quy định cụ thể điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

Mô hình tổ hợp tác dân quân trồng rừng, lý luận và thực tiễn

Tranh luận sôi nổi về tên dự thảo Luật Dân quân tự vệ

Tranh luận sôi nổi về tên dự thảo Luật Dân quân tự vệ

Phiên họp thứ 35 của UBTVQH: Nhiệm vụ của dân quân và tự vệ đều do Bộ Quốc phòng chỉ huy

Phiên họp thứ 35 của UBTVQH: Nhiệm vụ của dân quân và tự vệ đều do Bộ Quốc phòng chỉ huy

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Cần quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

Cần quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ