Cần sự bảo hộ của nhà nước cho phim Việt

Cần sự bảo hộ của nhà nước cho phim Việt

Hôm qua 20.4, tại TP.HCM, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ...
Gỡ vướng để điện ảnh Việt cất cánh

Gỡ vướng để điện ảnh Việt cất cánh

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh

CẦN CHÍNH SÁCH HỢP LÝ THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO ĐIỆN ẢNH

CẦN CHÍNH SÁCH HỢP LÝ THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO ĐIỆN ẢNH

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh

QUY ĐỊNH VỀ LƯU CHIỂU, LƯU TRỮ PHIM TRONG LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) PHẢI PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN

QUY ĐỊNH VỀ LƯU CHIỂU, LƯU TRỮ PHIM TRONG LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) PHẢI PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN

CẦN QUY ĐỊNH RÕ THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG DUYỆT PHIM

CẦN QUY ĐỊNH RÕ THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG DUYỆT PHIM

CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ, CHẶT CHẼ VỀ QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH, PHỔ BIẾN PHIM TRÊN MẠNG INTERNET

Thận trọng nếu chuyển sang hậu kiểm phim

Thận trọng nếu chuyển sang hậu kiểm phim

Hội nghị tham vấn chuyên gia góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Hội nghị tham vấn chuyên gia góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi)

THAM VẤN CHUYÊN GIA GÓP Ý LUẬT ĐIỆN ẢNH

THAM VẤN CHUYÊN GIA GÓP Ý LUẬT ĐIỆN ẢNH

Góp ý xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi

Góp ý xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi

Cần quản lý phim chiếu mạng

Cần quản lý phim chiếu mạng

Không để 'quy trình ngược' trong điện ảnh

Siết kiểm soát phim trên không gian mạng

Siết kiểm soát phim trên không gian mạng

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi): Rà soát, cân nhắc những nội dung 'nóng'

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi): Rà soát, cân nhắc những nội dung 'nóng'

Hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi

Hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi

Điện ảnh Việt vẫn giữ được 'phong độ'

Điện ảnh Việt vẫn giữ được 'phong độ'

Lấy ý kiến dự thảo Luật Điện ảnh

Lấy ý kiến dự thảo Luật Điện ảnh

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

QUY ĐỊNH VỀ LƯU CHIỂU, LƯU TRỮ PHIM CHƯA PHÙ HỢP

QUY ĐỊNH VỀ LƯU CHIỂU, LƯU TRỮ PHIM CHƯA PHÙ HỢP

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP CHO ĐIỆN ẢNH

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP CHO ĐIỆN ẢNH

CÓ CƠ CHẾ PHỐI HỢP PHÁT PHIM TRÊN CÁC NỀN TẢNG

CÓ CƠ CHẾ PHỐI HỢP PHÁT PHIM TRÊN CÁC NỀN TẢNG

KHẢO SÁT THỰC HIỆN LUẬT ĐIỆN ẢNH TẠI HÀ NỘI: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG RẠP CHIẾU PHIM TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH

KHẢO SÁT THỰC HIỆN LUẬT ĐIỆN ẢNH TẠI HÀ NỘI: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG RẠP CHIẾU PHIM TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH

NHIỀU QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP THỰC TIỄN

NHIỀU QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP THỰC TIỄN

Chờ bứt phá từ loạt phim Tết

Chờ bứt phá từ loạt phim Tết

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

THIẾU QUY ĐỊNH VỀ PHỔ BIẾN PHIM TRÊN MẠNG INTERNET

THIẾU QUY ĐỊNH VỀ PHỔ BIẾN PHIM TRÊN MẠNG INTERNET

Bộ VHTTDL: Triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Bộ VHTTDL: Triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

CẦN ĐẦU TƯ CHO RẠP PHIM NHÀ NƯỚC

CẦN ĐẦU TƯ CHO RẠP PHIM NHÀ NƯỚC

Giảm cấm đoán, tăng hậu kiểm

Giảm cấm đoán, tăng hậu kiểm

Cấp phép phim phát hành trong rạp, hậu kiểm với phim trên không gian mạng?

Cấp phép phim phát hành trong rạp, hậu kiểm với phim trên không gian mạng?

Tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo

Tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo

Giao lưu văn học nghệ thuật với thế giới là nhiệm vụ trọng tâm

Giao lưu văn học nghệ thuật với thế giới là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ VHTTDL lấy ý kiến đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi

Bộ VHTTDL lấy ý kiến đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi

Luôn tin tưởng, coi trọng, tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sỹ hoàn thành sứ mệnh cao cả

Luôn tin tưởng, coi trọng, tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sỹ hoàn thành sứ mệnh cao cả

Kỳ vọng văn học, nghệ thuật có vụ mùa bội thu

Kỳ vọng văn học, nghệ thuật có vụ mùa bội thu

KHẢO SÁT VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐIỆN ẢNH TẠI ĐẮK LẮK

KHẢO SÁT VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐIỆN ẢNH TẠI ĐẮK LẮK

Chính sách mới gỡ khó cho nhà đầu tư

Chính sách mới gỡ khó cho nhà đầu tư

Người làm phim Việt muốn thêm 'cảnh nóng': Kém tài?

Người làm phim Việt muốn thêm 'cảnh nóng': Kém tài?

Công bằng và cạnh tranh

Công bằng và cạnh tranh

Điện ảnh vượt khó trong đại dịch COVID-19

Điện ảnh vượt khó trong đại dịch COVID-19

Cởi mở trong thẩm định phim

Cởi mở trong thẩm định phim

Chính sách mới gỡ khó cho nhà đầu tư

Chính sách mới gỡ khó cho nhà đầu tư