Đầu tư nước ngoài sẽ là điểm sáng của nền kinh tế?

Đầu tư nước ngoài sẽ là điểm sáng của nền kinh tế?

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Điểm sáng của nền kinh tế

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Điểm sáng của nền kinh tế

Địa ốc 24h: Cao ốc 23 tầng Amber Riverside thi công gây lún, nứt nhà dân

Địa ốc 24h: Cao ốc 23 tầng Amber Riverside thi công gây lún, nứt nhà dân

Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút FDI sau 7 tháng

Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút FDI sau 7 tháng

Thu hút FDI 7 tháng năm 2018: Hà Nội soán ngôi đầu

Thu hút FDI 7 tháng năm 2018: Hà Nội soán ngôi đầu

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 23 tỷ USD

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 23 tỷ USD

7 tháng thêm 13,2 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

7 tháng thêm 13,2 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

7 tháng, vốn FDI đăng ký mới bật tăng

7 tháng, vốn FDI đăng ký mới bật tăng

Thu hút FDI gần đạt mức 23 tỷ đô 7 tháng đầu năm

Thu hút FDI gần đạt mức 23 tỷ đô 7 tháng đầu năm

Dự án tỷ USD đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt

Dự án tỷ USD đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt

Dự án tỷ USD đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt

Dự án tỷ USD đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt

Những dự án tỷ USD được cấp phép vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

Những dự án tỷ USD được cấp phép vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

Xuất hiện các dự án tỉ đô, vốn ngoại cam kết tăng trở lại

Xuất hiện các dự án tỉ đô, vốn ngoại cam kết tăng trở lại

Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 5,7%

Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 5,7%

Các 'cá mập ngoại' đang đầu tư những gì ở Việt Nam?

Các 'cá mập ngoại' đang đầu tư những gì ở Việt Nam?

Loạt dự án tỷ đô đổ bộ, 20 tỷ USD vốn ngoại 'đặt cọc' vào Việt Nam

Loạt dự án tỷ đô đổ bộ, 20 tỷ USD vốn ngoại 'đặt cọc' vào Việt Nam

Tập đoàn Lotte dự định triển khai 4 dự án lớn tại Việt Nam

Tập đoàn Lotte dự định triển khai 4 dự án lớn tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Đại sứ Chilê và Lãnh đạo Tập đoàn Lotte

Thủ tướng tiếp Đại sứ Chilê và Lãnh đạo Tập đoàn Lotte