Vốn ngoại vào bất động sản 2019: vừa mừng vừa lo

Vốn ngoại vào bất động sản 2019: vừa mừng vừa lo

Cận cảnh dự án Lotte Mall Hanoi 600 triệu USD đang được triển khai rầm rộ

Cận cảnh dự án Lotte Mall Hanoi 600 triệu USD đang được triển khai rầm rộ

7,5 tỷ USD vốn FDI 'đổ' vào Hà Nội năm 2018

7,5 tỷ USD vốn FDI 'đổ' vào Hà Nội năm 2018

Hà Nội thu hút trên 36 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội thu hút trên 36 tỷ USD vốn FDI

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước

Vốn FDI vào Hà Nội tăng 2,18 lần

Vốn FDI vào Hà Nội tăng 2,18 lần

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 lọt top đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 lọt top đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI

Đầu tư nước ngoài sẽ là điểm sáng của nền kinh tế?

Đầu tư nước ngoài sẽ là điểm sáng của nền kinh tế?

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Điểm sáng của nền kinh tế

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Điểm sáng của nền kinh tế

Địa ốc 24h: Cao ốc 23 tầng Amber Riverside thi công gây lún, nứt nhà dân

Địa ốc 24h: Cao ốc 23 tầng Amber Riverside thi công gây lún, nứt nhà dân

Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút FDI sau 7 tháng

Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút FDI sau 7 tháng

Thu hút FDI 7 tháng năm 2018: Hà Nội soán ngôi đầu

Thu hút FDI 7 tháng năm 2018: Hà Nội soán ngôi đầu

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 23 tỷ USD

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 23 tỷ USD

7 tháng thêm 13,2 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

7 tháng thêm 13,2 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

7 tháng, vốn FDI đăng ký mới bật tăng

7 tháng, vốn FDI đăng ký mới bật tăng

Thu hút FDI gần đạt mức 23 tỷ đô 7 tháng đầu năm

Thu hút FDI gần đạt mức 23 tỷ đô 7 tháng đầu năm

Dự án tỷ USD đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt

Dự án tỷ USD đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt

Dự án tỷ USD đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt

Dự án tỷ USD đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt

Những dự án tỷ USD được cấp phép vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

Những dự án tỷ USD được cấp phép vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

Xuất hiện các dự án tỉ đô, vốn ngoại cam kết tăng trở lại

Xuất hiện các dự án tỉ đô, vốn ngoại cam kết tăng trở lại

Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 5,7%

Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 5,7%

Các 'cá mập ngoại' đang đầu tư những gì ở Việt Nam?

Các 'cá mập ngoại' đang đầu tư những gì ở Việt Nam?

Loạt dự án tỷ đô đổ bộ, 20 tỷ USD vốn ngoại 'đặt cọc' vào Việt Nam

Loạt dự án tỷ đô đổ bộ, 20 tỷ USD vốn ngoại 'đặt cọc' vào Việt Nam

Tập đoàn Lotte dự định triển khai 4 dự án lớn tại Việt Nam

Tập đoàn Lotte dự định triển khai 4 dự án lớn tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Đại sứ Chilê và Lãnh đạo Tập đoàn Lotte

Thủ tướng tiếp Đại sứ Chilê và Lãnh đạo Tập đoàn Lotte