Thêm động lực 'nói không' với thuốc lá

Thêm động lực 'nói không' với thuốc lá

Mặc dù theo kế hoạch, buổi tuyên truyền 'Phòng, chống tác hại của thuốc lá' do Cục Quân y (Tổng cục Hậu...