Từ 29-3, phân luồng giao thông để xây dựng nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Từ 29-3, phân luồng giao thông để xây dựng nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Khánh Hòa: Tiễn 1.986 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Khánh Hòa: Tiễn 1.986 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930-3-2-2020): - Giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930-3-2-2020): - Giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt

Thắm tình quân dân

Thắm tình quân dân

Truyền thanh thanh niên hấp dẫn tuổi trẻ đơn vị

Truyền thanh thanh niên hấp dẫn tuổi trẻ đơn vị

Giảm thiểu vi phạm pháp luật và kỷ luật trong thanh niên Quân đội

Giảm thiểu vi phạm pháp luật và kỷ luật trong thanh niên Quân đội

Thủ lĩnh Đoàn trong Quân đội học kỹ năng tuyên truyền pháp luật

Phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, hiệu quả

Lan tỏa hình ảnh đẹp trong lòng dân

Những sáng kiến thiết thực, hiệu quả

Những sáng kiến thiết thực, hiệu quả

Xúc động phút tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại Lữ đoàn Thông tin 575