Độc đáo lễ hội 'Lồng tông' của người Tày

Độc đáo lễ hội 'Lồng tông' của người Tày

Tuyên Quang: Sắp diễn ra Lễ hội Lồng Tông Xuân Kỷ Hợi 2019 huyện Lâm Bình

Tuyên Quang: Sắp diễn ra Lễ hội Lồng Tông Xuân Kỷ Hợi 2019 huyện Lâm Bình

Tuyên Quang: Chuẩn bị cho Lễ hội Lồng tông Xuân Kỷ Hợi 2019

Tuyên Quang: Chuẩn bị cho Lễ hội Lồng tông Xuân Kỷ Hợi 2019

Tuyên Quang: Tưng bừng lễ hội Lồng Tông xuân Kỷ Hợi 2019

Tuyên Quang: Tưng bừng lễ hội Lồng Tông xuân Kỷ Hợi 2019

Nô nức ngày hội xuống đồng ở Chiêm Hóa

Nô nức ngày hội xuống đồng ở Chiêm Hóa

Nô nức Lễ hội Lồng Tông ở Tuyên Quang

Nô nức Lễ hội Lồng Tông ở Tuyên Quang

Bài dự thi Nhớ thương mùi Tết: Tết của hồi ức

Bài dự thi Nhớ thương mùi Tết: Tết của hồi ức

Hướng đến Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính toàn quốc: Lâm Bình đưa hát Then, đàn tính trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn (Bài 3)

Hướng đến Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính toàn quốc: Lâm Bình đưa hát Then, đàn tính trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn (Bài 3)

Sốc với chân trần nhảy múa trên đống lửa của người Pà Thẻn trong tiếng 'gọi ma'

Sốc với chân trần nhảy múa trên đống lửa của người Pà Thẻn trong tiếng 'gọi ma'

Tuyên Quang: Ấn tượng ngày hội văn hóa các dân tộc và lễ hội Lồng Tông ở huyện vùng cao Lâm Bình

Tuyên Quang: Ấn tượng ngày hội văn hóa các dân tộc và lễ hội Lồng Tông ở huyện vùng cao Lâm Bình

Hàng vạn người đi xem lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa

Hàng vạn người đi xem lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa

Chen lấn, cướp lộc trong Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày

Chen lấn, cướp lộc trong Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày

Đặc sắc ngày hội xuống đồng ở Tuyên Quang

Đặc sắc ngày hội xuống đồng ở Tuyên Quang

Tuyên Quang: Hàng nghìn người nô nức dự lễ hội Lồng Tông - Chiêm Hóa

Tuyên Quang: Hàng nghìn người nô nức dự lễ hội Lồng Tông - Chiêm Hóa