Hàng trăm người 'dài cổ' chờ GPLX Pet ở Huế: Đã trả lại tiền cho dân

Hàng trăm người 'dài cổ' chờ GPLX Pet ở Huế: Đã trả lại tiền cho dân

Huế: Đã hoàn trả tiền lệ phí đổi GPLX 'găm' lâu ngày cho người dân

Huế: Đã hoàn trả tiền lệ phí đổi GPLX 'găm' lâu ngày cho người dân

'Gửi' tiền công an xã, 2 năm dân vẫn chưa đổi được GPLX mới

'Gửi' tiền công an xã, 2 năm dân vẫn chưa đổi được GPLX mới

'Bặt vô âm tín' tiền đổi GPLX: Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế nói gì?

'Bặt vô âm tín' tiền đổi GPLX: Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế nói gì?

Huế: Nộp hàng chục triệu đồng đổi GPLX Pet, dân 'dài cổ' chờ cả năm vẫn chưa có

Huế: Nộp hàng chục triệu đồng đổi GPLX Pet, dân 'dài cổ' chờ cả năm vẫn chưa có

Thừa Thiên – Huế: Tiền lệ phí đổi GPLX của hàng trăm người dân đang ở đâu?

Thừa Thiên – Huế: Tiền lệ phí đổi GPLX của hàng trăm người dân đang ở đâu?