Xem xét lại khái niệm doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp

Xem xét lại khái niệm doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp

Cần xác lập và thống nhất khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Cần xác lập và thống nhất khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Phía sau đà tăng trưởng của những doanh nghiệp dẫn đầu

Phía sau đà tăng trưởng của những doanh nghiệp dẫn đầu

Bộ, ngành, địa phương chưa chịu chuyển giao doanh nghiệp về SCIC

Bộ, ngành, địa phương chưa chịu chuyển giao doanh nghiệp về SCIC

Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa muốn chuyển giao doanh nghiệp về SCIC

Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa muốn chuyển giao doanh nghiệp về SCIC

SCIC đề xuất được bổ nhiệm người đại diện tại doanh nghiệp thành viên

SCIC đề xuất được bổ nhiệm người đại diện tại doanh nghiệp thành viên

Bảo Minh chuẩn bị sẵn sàng cho việc thoái vốn của SCIC

Bảo Minh chuẩn bị sẵn sàng cho việc thoái vốn của SCIC

Người ngồi vào ghế 'nóng' Tổng giám đốc SCIC là ai?

Người ngồi vào ghế 'nóng' Tổng giám đốc SCIC là ai?

Bảo Minh: Nới room cho nhà đầu tư ngoại và đặt mục tiêu doanh thu 4.577 tỷ đồng

Bảo Minh: Nới room cho nhà đầu tư ngoại và đặt mục tiêu doanh thu 4.577 tỷ đồng

ĐHĐCĐ Bảo Minh (BMI): Thông qua việc nới room 100% cho nhà đầu tư nước ngoài

ĐHĐCĐ Bảo Minh (BMI): Thông qua việc nới room 100% cho nhà đầu tư nước ngoài

SCIC thoái vốn ở FPT, đăng ký mua cổ phần Bảo Minh

SCIC thoái vốn ở FPT, đăng ký mua cổ phần Bảo Minh

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Tìm lối ra cho năm 2019

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Tìm lối ra cho năm 2019

Sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân vào khu vực DNNN còn hạn chế

Sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân vào khu vực DNNN còn hạn chế

SCIC bắt đầu bán cổ phiếu tại FPT

SCIC bắt đầu bán cổ phiếu tại FPT

Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Đất đai: Rào cản lớn trong thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước

Đất đai: Rào cản lớn trong thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước

Nhiều DNNN đang nợ nhiều, không đảm bảo an toàn tài chính

Nhiều DNNN đang nợ nhiều, không đảm bảo an toàn tài chính

Quản lý vốn Nhà nước tại DN: Thoái vốn Nhà nước vẫn đang tắc

Quản lý vốn Nhà nước tại DN: Thoái vốn Nhà nước vẫn đang tắc