PV Power ước đạt 410 tỷ đồng lợi nhuận trong 2 tháng đầu năm

PV Power ước đạt 410 tỷ đồng lợi nhuận trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) ước tổng doanh thu đạt...
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Power

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Power

PV Power tổ chức Hội nghị Người lao động Cơ quan TCT năm 2021

PV Power tổ chức Hội nghị Người lao động Cơ quan TCT năm 2021

PVMTC cùng PV Power và PVChem ký kết các thỏa thuận hợp tác cung ứng các hoạt động dịch vụ

PVMTC cùng PV Power và PVChem ký kết các thỏa thuận hợp tác cung ứng các hoạt động dịch vụ

PV Power bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Điện

PV Power bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Điện

Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị Khí - Điện - Dịch vụ trong PVN

Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị Khí - Điện - Dịch vụ trong PVN

PV GAS, PTSC, PV Power, PVChem ký kết các hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư và cùng phát triển

PV GAS, PTSC, PV Power, PVChem ký kết các hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư và cùng phát triển

Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị Dịch vụ - Khí – Điện trong PVN|

Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị Dịch vụ - Khí – Điện trong PVN|

Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong PVN

Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong PVN

PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội

PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội

Phát triển PV Power thành thương hiệu có uy tín trong nước và khu vực

Phát triển PV Power thành thương hiệu có uy tín trong nước và khu vực

Đại hội đồng cổ đông POW: Chưa thu hồi được công nợ với EVN, tìm giải pháp nguồn khí

Đại hội đồng cổ đông POW: Chưa thu hồi được công nợ với EVN, tìm giải pháp nguồn khí

Đại hội đồng cổ đông POW: Chưa thu hồi được công nợ với EVN, tìm giải pháp nguồn khí

Đại hội đồng cổ đông POW: Chưa thu hồi được công nợ với EVN, tìm giải pháp nguồn khí

ĐHĐCĐ PV Power: Giảm tỷ trọng đầu tư dự án thủy điện Luang Prabang, hơn 5.000 tỷ đồng công nợ tồn đọng

ĐHĐCĐ PV Power: Giảm tỷ trọng đầu tư dự án thủy điện Luang Prabang, hơn 5.000 tỷ đồng công nợ tồn đọng

PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PV Power giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của PVN

PV Power giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của PVN

PV Power và PVChem tăng cường hợp tác, cùng phát triển

PV Power và PVChem tăng cường hợp tác, cùng phát triển

PV Power trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng và lãnh đạo các Ban chức năng

PV Power trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng và lãnh đạo các Ban chức năng

Phó Tổng giám đốc PVN Phạm Tiến Dũng làm việc với PV Power

Phó Tổng giám đốc PVN Phạm Tiến Dũng làm việc với PV Power

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 9/2 đến 16/2/2020

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 9/2 đến 16/2/2020

Tổng giám đốc PV Power làm việc tại Nhà máy Thủy điện Đakđrinh

Tổng giám đốc PV Power làm việc tại Nhà máy Thủy điện Đakđrinh

Tổng giám đốc PV Power làm việc tại NMNĐ Vũng Áng 1

Tổng giám đốc PV Power làm việc tại NMNĐ Vũng Áng 1

PV Power hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

PV Power hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

PV Power hợp tác cùng Tokyo Gas

PV Power hợp tác cùng Tokyo Gas

PV Power ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với B. Grimm Power, Thái Lan

PV Power ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với B. Grimm Power, Thái Lan

Tăng trưởng GDP quý IV, năm 2019: Nhiều thách thức khó lường

Tăng trưởng GDP quý IV, năm 2019: Nhiều thách thức khó lường

PV Power tổ chức Hội thảo 'Công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh'

PV Power tổ chức Hội thảo 'Công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh'

PV Power có 2 Phó Tổng giám đốc mới

PV Power có 2 Phó Tổng giám đốc mới

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Power

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Power

Sản xuất điện là trọng tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển của PV Power

Sản xuất điện là trọng tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển của PV Power