Làng cổ đầu tiên ở Quảng Nam đón nhận bằng Di tích cấp Quốc gia

Làng cổ đầu tiên ở Quảng Nam đón nhận bằng Di tích cấp Quốc gia

Quảng Nam: Làng cổ Lộc Yên được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia

Quảng Nam: Làng cổ Lộc Yên được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia

Vui hội làng cổ Lộc Yên...

Vui hội làng cổ Lộc Yên...

Làng cổ Lộc Yên được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia

Làng cổ Lộc Yên được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia

Làng cổ đầu tiên ở Quảng Nam đón nhận bằng Di tích cấp Quốc gia

Làng cổ đầu tiên ở Quảng Nam đón nhận bằng Di tích cấp Quốc gia

Làng cổ đẹp như tranh vẽ trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Làng cổ đẹp như tranh vẽ trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Độc đáo làng cổ Lộc Yên

Độc đáo làng cổ Lộc Yên