Giải ảnh 'Khoảnh khắc báo chí 2019' dành cho các phóng viên

Giải ảnh 'Khoảnh khắc báo chí 2019' dành cho các phóng viên

Trao giải 'Khoảnh Khắc Vàng 05'

Trao giải 'Khoảnh Khắc Vàng 05'

Trao giải thưởng giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng lần thứ 5 năm 2018

Trao giải thưởng giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng lần thứ 5 năm 2018

Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng: Tạo dựng sân chơi nhiếp ảnh xứng tầm quốc gia

Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng: Tạo dựng sân chơi nhiếp ảnh xứng tầm quốc gia

Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng: Sân chơi nghiệp vụ bổ ích

Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng: Sân chơi nghiệp vụ bổ ích

'Tiết lộ' Hội đồng giám khảo và gia hạn nhận tác phẩm giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 2018

'Tiết lộ' Hội đồng giám khảo và gia hạn nhận tác phẩm giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 2018

Hành trình tạo dựng thương hiệu Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng

Báo Nghệ An phát động cuộc thi 'Khoảnh khắc Vàng'

Trang trọng, ấm cúng lễ kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập Báo Nghệ An

Phóng viên miền núi tác nghiệp cảnh lũ quét và sạt lở đất tại xã Mường Típ (Kỳ Sơn)