5 năm bị 4 tòa xử phạt cùng về... 1 tội

5 năm bị 4 tòa xử phạt cùng về... 1 tội

Trong lúc bị truy nã, con bạc gây ra hàng chục vụ cướp ở miền Tây

Trong lúc bị truy nã, con bạc gây ra hàng chục vụ cướp ở miền Tây

4 lần hầu tòa, lãnh 14 năm 9 tháng tù giam

4 lần hầu tòa, lãnh 14 năm 9 tháng tù giam

Gây ra hàng loạt vụ cướp ở các tỉnh miền Tây khi trốn truy nã

Gây ra hàng loạt vụ cướp ở các tỉnh miền Tây khi trốn truy nã

Tuyên phạt 11 năm tù đối tượng đang bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp

Tuyên phạt 11 năm tù đối tượng đang bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp

Hơn 11 năm tù giam cho 'siêu trộm' miền Tây

Hơn 11 năm tù giam cho 'siêu trộm' miền Tây

Đang bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp giật tại các tỉnh miền Tây

Đang bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp giật tại các tỉnh miền Tây

Bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp giật tài sản

Bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp giật tài sản

Đang trốn truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp ở miền Tây

Đang trốn truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp ở miền Tây

Tên cướp liên tỉnh miền Tây sa lưới

Tên cướp liên tỉnh miền Tây sa lưới

Kẻ gây ra 14 vụ cướp liên tỉnh lĩnh án

Kẻ gây ra 14 vụ cướp liên tỉnh lĩnh án

Bản án cho 'siêu cướp' miền Tây gây kinh hoàng cho người dân

Bản án cho 'siêu cướp' miền Tây gây kinh hoàng cho người dân

Đối tượng cướp giật 14 vụ trong 4 tháng lĩnh án

Đối tượng cướp giật 14 vụ trong 4 tháng lĩnh án

Gây ra 14 vụ cướp giật tài sản vì cho rằng 'việc nhẹ, lương cao'

Gây ra 14 vụ cướp giật tài sản vì cho rằng 'việc nhẹ, lương cao'