'Bom KAB tấn công hiệu quả hơn tên lửa dẫn đường'

Trong hầu hết những cuộc không kích phiến quân tại Syria, dòng bom KAB đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả tuyệt vời.