Bản cập nhật iOS 13.2.3 vừa được Apple phát hành

Bản cập nhật iOS 13.2.3 vừa được Apple phát hành

Bản cập nhật thứ 8 dành cho phiên bản iOS 13 vừa được Apple phát hành tới người dùng nhằm khắc phục các lỗi...
Apple tiếp tục tung bản vá lỗi iOS 13.2.3

Apple tiếp tục tung bản vá lỗi iOS 13.2.3

Cập nhật iOS 13.2.3 để khắc phục nhiều 'lỗi lạ' trên iPhone và iPad

Cập nhật iOS 13.2.3 để khắc phục nhiều 'lỗi lạ' trên iPhone và iPad

iOS 13 tệ hại, Apple tiếp tục phát hành bản cập nhật sửa lỗi

iOS 13 tệ hại, Apple tiếp tục phát hành bản cập nhật sửa lỗi

Facebook phát hành bản cập nhật vá lỗi mở camera trong iPhone

Facebook phát hành bản cập nhật vá lỗi mở camera trong iPhone

Cập nhật ngay ứng dụng Facebook để tránh máy ảnh iPhone bị kích hoạt 'lén'

Cập nhật ngay ứng dụng Facebook để tránh máy ảnh iPhone bị kích hoạt 'lén'

iOS 13 tiếp tục có bản cập nhật, phát sinh lỗi mới

iOS 13 tiếp tục có bản cập nhật, phát sinh lỗi mới

Ứng dụng Facebook trên iPhone 'lén' mở camera ở chế độ nền, cập nhật ngay phiên bản mới nhất để vá lỗi

Ứng dụng Facebook trên iPhone 'lén' mở camera ở chế độ nền, cập nhật ngay phiên bản mới nhất để vá lỗi

Facebook bị 'tố' lén kích hoạt camera trên iPhone

Facebook bị 'tố' lén kích hoạt camera trên iPhone

Facebook bí mật kích hoạt camera điện thoại để theo dõi người dùng

Facebook bí mật kích hoạt camera điện thoại để theo dõi người dùng

Lén kích hoạt camera iPhone, Facebook nói do lỗi phần mềm

Lén kích hoạt camera iPhone, Facebook nói do lỗi phần mềm

Apple tức tốc phát hành bản cập nhật iOS 13.2.2

Apple tức tốc phát hành bản cập nhật iOS 13.2.2

Bản cập nhật iOS 13.2.2 sẽ khắc phục sự cố quản lý ứng dụng nền

Bản cập nhật iOS 13.2.2 sẽ khắc phục sự cố quản lý ứng dụng nền