AK-203 có gì khiến Ấn Độ vứt bỏ niềm tự hào, ngay cả với súng trường INSAS

AK-203 có gì khiến Ấn Độ vứt bỏ niềm tự hào, ngay cả với súng trường INSAS

Biên giới căng thẳng, Ấn Độ 'cầu viện' Nga 750.000 súng trường AK mới

Biên giới căng thẳng, Ấn Độ 'cầu viện' Nga 750.000 súng trường AK mới

Nga, Ấn Độ hợp tác sản xuất hơn 700.000 súng trường AK-203

Nga, Ấn Độ hợp tác sản xuất hơn 700.000 súng trường AK-203

750.000 khẩu AK-203 của Nga sắp 'ra lò' ở Ấn Độ

750.000 khẩu AK-203 của Nga sắp 'ra lò' ở Ấn Độ

Nga trúng thầu đơn hàng cực lớn với... 750.000 khẩu AK-203

Nga trúng thầu đơn hàng cực lớn với... 750.000 khẩu AK-203

Nga và Ấn Độ khởi công nhà máy sản xuất súng AK tại Uttar Pradesh

Nga và Ấn Độ khởi công nhà máy sản xuất súng AK tại Uttar Pradesh

Ấn Độ sẽ sản xuất 750.000 súng trường Kalashnikov, biến thể của AK-47

Ấn Độ sẽ sản xuất 750.000 súng trường Kalashnikov, biến thể của AK-47

Ấn Độ ký hợp đồng mua 72.000 súng trường của Mỹ

Lục quân Ấn Độ ký hợp đồng mua 72.000 súng trường của Mỹ

Lục quân Ấn Độ ký hợp đồng mua 72.000 súng trường của Mỹ