Nhóm thanh niên xông vào tiệm sơn chém người, ném bom xăng

Nhóm thanh niên xông vào tiệm sơn chém người, ném bom xăng

20 côn đồ ném bom xăng vào tiệm sơn, truy sát người dân

20 côn đồ ném bom xăng vào tiệm sơn, truy sát người dân

Bản tin Pháp luật Plus: Nên chăng loại bỏ tục đốt vàng mã?

Bản tin Pháp luật Plus: Nên chăng loại bỏ tục đốt vàng mã?

Hàng chục côn đồ ném bom xăng, truy sát chủ tiệm trong đêm: 'Hành vi dã man, suy đồi đạo đức'

Hàng chục côn đồ ném bom xăng, truy sát chủ tiệm trong đêm: 'Hành vi dã man, suy đồi đạo đức'

Nhóm thanh niên xông vào tiệm sơn chém người, ném bom xăng

Nhóm thanh niên xông vào tiệm sơn chém người, ném bom xăng

Truy bắt nhóm côn đồ xông vào nhà dân đập phá, ném bom xăng

Truy bắt nhóm côn đồ xông vào nhà dân đập phá, ném bom xăng

Hàng chục 'côn đồ' ném bom xăng, truy sát người dân

Hàng chục 'côn đồ' ném bom xăng, truy sát người dân

Truy bắt nhóm côn đồ xông vào chém người, ném xăng vào tiệm sơn xe máy

Truy bắt nhóm côn đồ xông vào chém người, ném xăng vào tiệm sơn xe máy

20 côn đồ xông vào ném bom xăng, đập phá tiệm sơn

20 côn đồ xông vào ném bom xăng, đập phá tiệm sơn

20 côn đồ xông vào nhà dân, chém người loạn xạ

20 côn đồ xông vào nhà dân, chém người loạn xạ

Nhóm côn đồ xông vào tiệm sơn, ném bom xăng truy sát nhân viên

Nhóm côn đồ xông vào tiệm sơn, ném bom xăng truy sát nhân viên

Hàng chục côn đồ lộng hành 'khủng bố' người dân

Hàng chục côn đồ lộng hành 'khủng bố' người dân

20 côn đồ ném bom xăng vào tiệm sơn, truy sát người dân

20 côn đồ ném bom xăng vào tiệm sơn, truy sát người dân

20 người xông vào đốt tiệm sơn và truy sát

20 người xông vào đốt tiệm sơn và truy sát

20 tên giang hồ dùng bom xăng 'khủng bố' tiệm sửa xe máy ở Đồng Nai

20 tên giang hồ dùng bom xăng 'khủng bố' tiệm sửa xe máy ở Đồng Nai

Hàng chục thanh niên đâm chém nhau, ném 'bom xăng' ở Đồng Nai

Hàng chục thanh niên đâm chém nhau, ném 'bom xăng' ở Đồng Nai

Đồng Nai: Côn đồ xông vào tiệm sửa xe đập phá, đâm chém, ném bom xăng đốt nhà

Đồng Nai: Côn đồ xông vào tiệm sửa xe đập phá, đâm chém, ném bom xăng đốt nhà