Hoàng Nhuận Cầm: 'Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa...'

Hoàng Nhuận Cầm: 'Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa...'

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sinh ngày 7 tháng 2 năm 1952, vừa vĩnh biệt chúng ta vào hồi 16h30 phút ngày 20...
Nghe tiếng ve ran lại nhớ Cầm

Nghe tiếng ve ran lại nhớ Cầm

Con gái cả không kịp về đưa tang nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Người thân và đồng nghiệp tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Người thân và đồng nghiệp tiễn đưa nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

MC Thảo Vân đăng ảnh thời trẻ 'Gặp nhau cuối tuần' cùng 'bác sĩ hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm

MC Thảo Vân đăng ảnh thời trẻ 'Gặp nhau cuối tuần' cùng 'bác sĩ hoa súng' Hoàng Nhuận Cầm

Hoàng Nhuận Cầm về với chiếc lá đầu tiên

Hoàng Nhuận Cầm về với chiếc lá đầu tiên

'Chiếc lá xanh kỳ lạ trút trong đời'...

'Chiếc lá xanh kỳ lạ trút trong đời'...

Xúc động khi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Xúc động khi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Hoàng Nhuận Cầm - Người 'lên đồng' nghệ thuật

Hoàng Nhuận Cầm - Người 'lên đồng' nghệ thuật

Tiếc nhớ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Tiếc nhớ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Thông tin tang lễ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Thông tin tang lễ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

'Xin chào các đại ca'

'Xin chào các đại ca'

Niềm da diết từ 'Chiếc lá đầu tiên' của Hoàng Nhuận Cầm

Niềm da diết từ 'Chiếc lá đầu tiên' của Hoàng Nhuận Cầm

Có một Hoàng Nhuận Cầm bùng cháy trong thơ ca

Có một Hoàng Nhuận Cầm bùng cháy trong thơ ca

Hoàng Nhuận Cầm trong nỗi nhớ người ở lại

Hoàng Nhuận Cầm trong nỗi nhớ người ở lại

'Hoàng Nhuận Cầm sống theo cảm xúc, để cảm xúc dẫn dắt và bị cảm xúc vắt kiệt'

'Hoàng Nhuận Cầm sống theo cảm xúc, để cảm xúc dẫn dắt và bị cảm xúc vắt kiệt'

Xem nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đóng Bác sĩ Hoa Súng trong Gặp nhau cuối tuần

Xem nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đóng Bác sĩ Hoa Súng trong Gặp nhau cuối tuần

Tác giả 'Mùi cỏ cháy' - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời ở tuổi 69

Tác giả 'Mùi cỏ cháy' - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời ở tuổi 69

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời ở tuổi 69

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời ở tuổi 69

Nhớ vai diễn 'Bác sĩ Hoa Súng' của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Nhớ vai diễn 'Bác sĩ Hoa Súng' của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Bạn đọc tiếc thương khi hay tin nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Bạn đọc tiếc thương khi hay tin nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời tại nhà riêng

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời tại nhà riêng

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Gặp lại 'Bác sĩ Hoa Súng' Hoàng Nhuận Cầm ở Gặp nhau cuối tuần đình đám một thời

Tác giả 'Chiếc lá đầu tiên' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Tác giả 'Chiếc lá đầu tiên' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

'Bác sĩ Hoa Súng' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa Súng' Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa Súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

'Bác sĩ Hoa Súng' - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, tác giả 'Mùi cỏ cháy' đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, tác giả 'Mùi cỏ cháy' đột ngột qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời