'Lo' Tết sớm

'Lo' Tết sớm

Mua hơn 1 tạ pháo lậu về bán kiếm lời tổ chức đám cưới cho con

Mua hơn 1 tạ pháo lậu về bán kiếm lời tổ chức đám cưới cho con

Mua cả trăm kg pháo lậu bán kiếm tiền tổ chức đám cưới cho con

Mua cả trăm kg pháo lậu bán kiếm tiền tổ chức đám cưới cho con

Bố mua 120kg pháo lậu về bán để kiếm tiền… làm đám cưới cho con trai

Bố mua 120kg pháo lậu về bán để kiếm tiền… làm đám cưới cho con trai

Bí tiền lấy vợ cho con, bố buôn cả tạ pháo lậu kiếm lời

Bí tiền lấy vợ cho con, bố buôn cả tạ pháo lậu kiếm lời

Mua hơn 1 tạ pháo lậu về bán lấy tiền cưới vợ cho con trai

Mua hơn 1 tạ pháo lậu về bán lấy tiền cưới vợ cho con trai

Đắk Lắk: Bắt hàng trăm kg pháo lậu

Đắk Lắk: Bắt hàng trăm kg pháo lậu

Mua pháo lậu bán lấy tiền… lo đám cưới cho con trai

Mua pháo lậu bán lấy tiền… lo đám cưới cho con trai

Phát hiện xe khách vận chuyển 120kg pháo lậu

Phát hiện xe khách vận chuyển 120kg pháo lậu

Đắk Lắk: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 100kg pháo lậu

Đắk Lắk: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 100kg pháo lậu